Ohranjanje vrednosti.
Zaščititi podnebje in vire.

Hödlmayr se zaveda svoje odgovornosti za zaščito podnebja. Večina emisij CO 2 v logistiki vozil je posledica visokih zahtev po energiji in virih. Končni cilj je torej: znatno in stalno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Izračunati odtis.
Poznati trenutno stanje. 

Že drugič (2018 in 2021) je bil izračunan tako imenovani "ogljični odtis podjetja - CCFP" za celotno podjetje. Ker pa se je družba odločila za razširitev omejitev bilance stanja, je primerljivost obeh poročil, kot je navedeno zgoraj, možna le pogojno.

Upoštevani so bili vsi bistveni toplogredni plini, za določitev ekvivalentov CO 2 pa so bili upoštevani emisijski dejavniki Avstrijske zvezne agencije za okolje, DEFRA (Oddelek za okolje, hrano in podeželje) ter podatki dobaviteljev energije.

Kot osnova za izračun toplogrednih emisij podjetja so bile uporabljene tri kategorije emisij po protokolu GHG. Ta področja uporabe se imenujejo obsegi (angl. scope).

Odtis po protokolu GHG
Odtis v skladu s protokolom o toplogrednih plinih (GHG - Greenhouse Gas)
kilogramov CO2 na prepeljano vozilo
Naše dejavnosti in ukrepi

Naše ambicije. Naše dejavnosti.

Po možnosti brezemisijski prevoz avtomobilov

Najsodobnejša tehnologija motorjev, sistemi za sledenje in spremljanje, optimalni tlak v pnevmatikah, optimizacija faktorja natovorjenosti, redno ekološko usposabljanje voznikov in premišljena intralogistika so tukaj ključni dejavniki za uspeh.

Vodik namesto dizelskega goriva

Hödlmayr načrtuje, da bodo tovornjaki v naslednjih nekaj letih uporabljali vodikove gorivne celice. Obseg naložb za ta vozila znaša več milijonov evrov. Poleg tega Hödlmayr sodeluje z velikim naftnim koncernom, da bi se uporabljal zeleni vodik kot gorivo za komercialno električno mobilnost v težkem prometu.

Vlaganje v avtonomne konvoje tovornjakov (angl. "platooning")

Kot strokovnjak za logistiko vozil si Hödlmayr že vrsto let prizadeva za nenehno in predvsem dejavno spodbujanje zmanjšanja goriva in ogljikovega dioksida. To je tudi eden od razlogov, zakaj ima Hödlmayr 15-odstotni delež v podjetju Digitrans GmbH. Učinek zavetrja pri platooningu ima tukaj velik potencial. Ta nova tehnologija bo omogočila do 15-odstotni prihranek goriva. To je bilo izračunano v obsežnih simulacijah v vetrovniku. V letu 2022 se pričakuje nov mejnik z dejanskim preskusnim delovanjem avtonomnega tovornjaka.

Osredotočenost na izgradnjo železnice

Kot multimodalni specialist za logistiko vozil Hödlmayr povezuje in optimizira uporabo vseh transportnih sredstev. Skupina podjetij ima 20 celovitih železniških sistemov, na osmih lokacijah pa tudi lastne železniške povezave. Pomembno je, prepričati kupce o dodani vrednosti železnice z inovativnimi koncepti koncentrične železnice.

Naložbe v fotovoltaiko in termično sanacijo

Leta 2021 je bilo na sedežu v Schwertbergu nameščenih 3.888 solarnih plošč. Z uporabo sončne energije je mogoče letno prihraniti okrog 1000 ton CO2.

Poleg tega ima skupina Hödlmayr na lokaciji v Schwertbergu tudi dve hidroelektrarni ter 20 polnilnih postaj za električne avtomobile.

Belgijska hčerinska družba v Tongerenu tudi že več let namešča solarni sistem, ki oskrbuje 1200 gospodinjstev. Preverjanje ostalih zadevnih lokacij je v teku.

Naš poziv

Naš poziv

" Da bi obstoječe lahko izpopolnili, v številnih primerih potrebujemo potrditev stranke. Tukaj lahko navedemo primer "povečanje faktorja polnjenja in okoljskih kilometrov", saj je za popolno napolnjenje potreben daljši čas delovanja.

 " Usmerjanje rešitev mobilnosti izključno na elektromobilnost je očitno premalo. V sektorju tovornjakov vodik trenutno velja za najbolj obetavno alternativo. Zato je v tem okviru nujno tudi ustrezno financiranje. Poleg tega bo z današnjega vidika ponudba vozil s tehnologijo gorivnih celic srednjeročno ostala zelo omejena. Tukaj smo odvisni od proizvajalcev.

 "Učinkovita prometna infrastruktura je predpogoj za večji prehod s ceste na železnico. Hödlmayr opaža, da je treba še veliko nadoknaditi.

 

Kot mednarodni ponudnik celovitih avtomobilskih storitev z veseljem skupaj z našimi strankami naredimo nadaljnje korake v smeri trajnostne mobilnosti. Svoj portfelj širimo in svojim strankam nudimo dolgoletno strokovno znanje in podporo. Prav tako nas zelo veseli, da postajajo trajnostni koncepti vse pomembnejši v logistiki prevoza avtomobilov.

COO Andreas Sundl