Zachovat hodnotu.
Chránit klima a zdroje.

Hödlmayr si je vědom své odpovědnosti za ochranu klimatu. Většina emisí CO2 v logistice vozidel je způsobena vysokými požadavky na energii a zdroje. Konečným cílem je: Významné a trvalé snižování emisí skleníkových plynů.

Vypočítat stopu
Současný stav. 

Podruhé (2018 & 2021) byla pro celou společnost vypočítána tzv. "CCFP - Corporate Carbon Footprint". Jelikož se však společnost rozhodla rozšířit hranice rozvahy, je srovnatelnost obou zpráv, jak je uvedeno výše, omezená.

Byly zahrnuty všechny relevantní skleníkové plyny, pro stanovení ekvivalentů CO2byly použity emisní faktory rakouské federální agentury pro životní prostředí, DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), jakož i údaje dodavatelů energie.

Jako základ pro výpočet emisí skleníkových plynů souvisejících s podniky byly použity tři kategorie emisí dle Protokolu o skleníkových plynech (GHG Protocol). Tyto oblasti se označují jako „Scopes“.

Stopa po skleníkovém plynu dle GHG protokolu
Stopa za rok v souladu s GHG (Greenhouse Gas) protokolu.
kilogramů CO2 za přepravené vozidlo
Naše aktivity a opatření

Naše snahy. Naše aktivity.

Nízkoemisní automobilová doprava

Klíčovými faktory úspěchu jsou nejmodernější technologie motorů, systémy sledování Track- &-Trace,  optimální tlak v pneumatikách, optimalizace faktoru zatížení, pravidelná ekologická školení řidičů a promyšlená intralogistika.

Vodík namísto motorové nafty

Společnost Hödlmayr plánuje provoz nákladního automobilu s vodíkovými palivovými články během několika příštích let. Objem investic do těchto vozidel činí několik milionů EUR. Kromě toho spolupracuje společnost Hödlmayr s velkou společností na výrobu minerálních olejů, pracuje na využití zeleného vodíku jako paliva pro komerční elektromobilitu v hustém provozu.

Investice do platooningu (konvoje kamionů)

Jako specialista na logistiku vozidel se společnost Hödlmayr již mnoho let snaží soustavně a především aktivně podporovat snižování spotřeby paliva a oxidu uhličitého. Jeden z důvodů, proč má Hödlmayr 15% podíl ve společnosti Digitrans GmbH. Velký potenciál zde nabízí efekt větrného stínu v platooningu. Tato nová technologie umožní úsporu paliva až o 15 %. To bylo vypočteno v rozsáhlých simulacích aerodynamického tunelu. Očekává se, že nový milník bude stanoven v roce 2022 skutečným testovacím provozem autonomního nákladního vozidla.

Zaměření na rozšiřování železnic

Jako specialista na logistiku multimodálních vozidel kombinuje a optimalizuje společnost Hödlmayr využití všech dopravních prostředků. Skupina má 20 plně vybavených vlakových souprav a osm lokalit má vlastní železniční spojení. Cílem je přesvědčit zákazníky o přidané hodnotě železnice pomocí inovativních konceptů železničních služeb.

Investice do fotovoltaické a tepelné renovace

V roce 2021 bylo v sídle společnosti Schwertberg instalováno 3 888 solárních panelů. Využití solární energie může ušetřit kolem 1000 tun CO2 ročně.

Kromě toho má skupina Hödlmayr ve svém zařízení Schwertberg dvě vodní elektrárny a 20 nabíjecích stanic pro elektromobily.

Také belgická pobočka v Tongerenu již před řadou let instalovala solární systém, který zásobuje 1200 domácností. Probíhá ověřování dalších příslušných míst.

Naše výzva

Naše výzva

  • Zdokonalení existujícího vyžaduje v mnoha případech přijetí ze strany zákazníka. Zde by měl být zmíněn příklad „zvýšení faktoru zatížení a ekologických kilometrů“, protože plné zatížení má někdy za následek delší provozní doby. 
  • Zaměření řešení mobility pouze na elektromobilitu zjevně nestačí. V odvětví nákladních vozidel je v současné době považován vodík v současné za nejslibnější variantu. V této souvislosti je proto nezbytné také odpovídající financování. Navíc z dnešního pohledu zůstane ve střednědobém horizontu nabídka vozidel s technologií palivových článků velmi omezená. Zde je člověk závislý na výrobcích.
  •  Předpokladem zvýšeného přechodu ze silnice na železnici je efektivní dopravní infrastruktura. Společnost Hödlmayr vidí, že je toho stále ještě hodně, co je třeba dohnat.

 

 

Jako mezinárodní poskytovatel kompletních služeb pro automobilový průmysl nás těší, že společně s našimi zákazníky podnikáme další kroky směrem k udržitelné mobilitě. Rozšiřujeme naše portfolio a nabízíme našim zákazníkům naše dlouhodobé odborné znalosti a podporu. Jsme také velmi potěšeni, že udržitelné koncepce jsou v logistice automobilové dopravy stále důležitější.

COO Andreas Sundl