Naši firemní odpovědnost bereme ve společnosti Hödlmayr vážně

Odpovědné jednání je ústředním pilířem naší firemní kultury a odráží se i v naší firemní strategii.

Mezinárodní aktivity skupiny Hödlmayr vyžadují dodržování různých sociálních, politických a právních podmínek. Kodex chování a směrnice proti korupci stanoví všechny požadavky pro ty klíčové oblasti, v nichž se zavazujeme k jednání v souladu s pravidly. Je také popsáno řešení v případě jejich porušení. Kodex a směrnice tvoří základ morálně, eticky a právně zdravého chování v celém koncernu a mají podpořit naše zaměstnance v nezávislém výkonu jejich funkcí.

Kromě toho existuje konkrétně vyhovující pracovník, který je odpovědný za veškeré otázky, komunikaci se zaměstnanci a jejich školení, průběžnou aktualizaci pokynů a podávání zpráv představenstvu.

CSR jako nedílná součást hlavní činnosti

Vnímání sociální odpovědnosti je založeno na charakteristikách specifických pro společnost a jejich významu pro životní prostředí a společnost. Výchozím bodem a referenčním bodem pro účinnou udržitelnost v Hödlmayr je jednoznačně samotná hlavní činnost, automobilová logistika. V důsledku toho se společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR) stává celopodnikovým úkolem řízení založeným na integrovaném přístupu řízení. Více podrobností naleznete v naší zprávě o udržitelnosti GRI.