OZNAMOVATEL

SYSTÉM OZNAMOVATELŮ SKUPINY HÖDLMAYR

Dodržování zákonů, pravidel a vnitřních směrnic je u společnosti HÖDLMAYR nejvyšší prioritou. Chráníme naši společnost, naše zaměstnance a naše obchodní partnery pouze v případě, že jednáme v souladu se zákonem a čestně. Systém oznamovatelů přijímá konkrétní náznaky možného pochybení zaměstnanců společnosti HÖDLMAYR.

Stížnosti a pochybení ze strany našich zaměstnanců, o kterých se dozvíte v průběhu výkonu své profesní činnosti, máte možnost nahlásit Compliance Officer dopisem, e-mailem, telefonicky nebo osobně. 

Kontrolujeme každou zprávu a důsledně ji sledujeme. Klíčovým základním kamenem systému oznamovatelů je zásada spravedlivého procesu. Kromě toho zaručujeme maximální možnou ochranu oznamovatelů, dotčených osob i zaměstnanců podílejících se na objasňování informací. Oznamovateli z toho nevyplývají žádná odvetná opatření nebo jiné nepříznivé důsledky. Pro postižené platí presumpce neviny, dokud se neprokáže porušení. 

Za účelem zpracování případů a zahájení vhodných vyšetřovacích opatření je často nezbytné vyměňovat si informace s oznamovateli. Je proto důležité, aby bylo toto oznámení co nejkonkrétnější. Je užitečné, když při vytváření zprávy zvážíte pět otázek:

Kdo? - O koho jde? Koho se to týká?
Co? Co se stalo? Popis faktů
Kdy? - Kdy k incidentu došlo?
Jak? - Jak často k tomu docházelo?
Kde? - Kde k incidentu došlo?

Oznamovatelé by měli zajistit, aby popisům rozuměli i laici. Pro tento účel je užitečné, pokud jsou k dispozici pro další dotazy. 

Compliance Officer
Head of Corporate Legal Affairs & Insurance
Mag. Viktor Beer, MBA

Hödlmayr International AG
A- 4311 Schwertberg, Aisting 33
Tel.: +43 (0) 7262-660-11710
e-mail: hia.ccm@hoedlmayr.com