İHBAR

HÖDLMAYR GRUBU’NUN İHBAR SİSTEMİ

HÖDLMAYR'da yasalara, kurallara ve iç düzenlemelere uyum en önemli önceliktir. Sadece yasalara uygun ve dürüst davranırsak şirketimizi, çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı korumuş oluruz. İhbar sistemi, HÖDLMAYR çalışanlarının potansiyel suistimallerine ilişkin somut göstergeler alır.

Çalışanlarımızın mesleki faaliyetleriniz sırasında farkına vardığınız şikayetleri ve suistimalleri mektup, e-posta, telefon veya şahsen Uyum Görevlisine bildirme imkanına sahipsiniz. 

Her raporu kontrol ediyor ve tutarlı bir şekilde takip ediyoruz. İhbar sisteminin önemli bir ayağı adil yargılanma ilkesidir. Buna ek olarak, ihbarda bulunanlar, etkilenenler ve bilginin açıklığa kavuşturulmasında görev alan çalışanlar için mümkün olan en yüksek korumayı garanti ediyoruz. Bu, ihbarcı için herhangi bir misilleme veya diğer olumsuz sonuçları gerektirmez. Masumiyet karinesi, ihlal kanıtlanana kadar ilgili kişiler için geçerlidir. 

Vakaları işleme koymak ve gerekirse uygun soruşturma tedbirlerini başlatmak için, genellikle ihbarcılarla bilgi alışverişinde bulunmak gerekir. Bu nedenle, bildirimin mümkün olduğunca somut bir şekilde formüle edilmesi önemlidir. Bir rapor hazırlarken beş W sorusunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır:

Kim? – Kiminle ilgili? Kimler etkileniyor?
Ne? – Ne oldu? Olayların açıklaması.
Ne zaman? – Olay ne zaman oldu?
Nasıl? – Ne sıklıkla oldu?
Nerede? – Olay nerede meydana geldi?

İhbarcılar, açıklamaların alan dışındaki kişiler tarafından da anlaşılabileceğinden emin olmalıdır. Bu amaçla, daha fazla soru için hazır bulunmaları yararlı olacaktır. 

Compliance Officer
Head of Corporate Legal Affairs & Insurance
Mag. Viktor Beer, MBA

Hödlmayr International AG
A-4311 Schwertberg, Aisting 33
Tel.: +43 (0) 7262-660-11710
e-posta:hia.ccm(at)hoedlmayr.com