Hödlmayr Sürdürülebilirlik Hedefleri 

 

Önlemek

Azaltmak

Telafi etmek

Ana hedeflerimiz

Spesifik CO2emisyonlarımızı (CO2/araç) 2030 yılına kadar yüzde oranında azaltıyoruz. (referans yılı 1990)
yılına kadar hiç bir yerleşkemiz CO2 içermeyecek.
yılına kadar CO2 nötr bir şirket olacağız
yılına kadar CO2 içermeyen bir şirket olacağız

Yan hedeflerimiz

Demiryolu payımızı yılına kadar iki katına çıkarıyoruz.
Boş kilometre payımızı 2030 yılına kadar yüzde ’e düşürüyoruz.
2030 yılına kadar dizel tüketimimizi litre/100 kilometreye düşüreceğiz.
2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan tırlarımızın payı olacaktır.
2040 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan kamyonlarımızın payı yüzde olacaktır.

İddiamız şudur: Biz en büyük değil, en iyi olmak istiyoruz. Ve bunu başarmamız her gün “lojistik ekibi” tarafından sağlanmaktadır, çünkü onların çalışmaları ve önerileri gelecekteki başarı için sürekli gelişmemizin garantisidir.

CFO Robert Horvath