Sürdürülebilir mobiliteye
erişim sağlıyoruz

Hödlmayr’da Sürdürülebilirlik

Farkındalık yaratmak. Sorumluluk üstlenmek.

Prok. Mag. Markus Formann
Head of Coporate Social Responsibilty 

 

Farkındalık yaratmak, bir sorunla aktif olarak yüzleşmek demektir. Bu, mevcut duruma genel bir bakış gerektirir. Bu, GHG Protokolüne göre CO2 ayak izinin yanı sıra GRI standardına göre sürdürülebilirlik raporunu da içerir.

Farkındalık yaratmak aynı zamanda karmaşık zorluklar konusunda net olmak, tutkuyu ve yüksek performans ve yaratıcılık talebini kaybetmeden gerçekçi olmak anlamına gelir. 

Ayak izimizi orta ve uzun vadede ortadan kaldırmak için CO2 azaltımının 3 temel ayağına güveniyoruz: ÖNLEMEK - AZALTMAK - TELAFİ ETMEK.. Gerçek şu ki, tırlar ve hatta artan demiryolu hatlarına uygun kitlesel alternatif tahrik sistemleri bir gecede oluşturulamaz. Sürdürülebilirlik konusunda ilerlemeyi bilinçli bir şekilde yönlendirmek, ilerlemenin şekillendirilmesine aktif olarak katılmak ve ilerlemeyi tüm paydaşlar için anlaşılır kılmak bizim için daha da önemlidir.

 

Sürdürülebilirlik Raporu’nu İndir 

 

"Sizinle sürekli bir fikir alışverişi ve diyalog içinde olmayı dört gözle bekliyorum." - Markus Formann.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

KAÇININ - AZALTIN - TELAFi EDiN

Etkili bir sürdürülebilirlik stratejisinin tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla, Avrupa “Yeşil Mutabakatı”nın hedeflerine bağlıyız. Bir öncü olarak, bu hedefleri bile aşmayı kendimize görev edindik.

Ayrıca paydaşlarımızın beklentilerini de aktif olarak dikkate alıyoruz. Bu beklentiler arasında müşteriler, çalışanlar, mal sahipleri, bankalar, sigorta şirketleri, tedarikçiler, yetkililer ve komşular yer almaktadır.

 

Özetle hedeflerimiz

SABİT DÜŞÜNCE YERİNE BÜTÜNCÜL GÜVEN

Ekonomik ve sosyal boyutları dahil etmeden iklimin korunmasına tek taraflı olarak odaklanmak, Hödlmayr'ın anladığı şekliyle sürdürülebilirlik ilkelerinin hakkını vermemektedir.

Sürdürülebilir kalkınma ancak bütüncül bir yaklaşımla mümkün olabileceğinden, bu bağlamda ilgili tüm unsurların - ekonomik, ekolojik ve sosyal - bir araya getirilmesine odaklanılmaktadır.

Konularımız

Odak noktalarımız

GRI standartlarına göre önemlilik analizi ve SDG haritalaması (aşağıdaki grafiklere bakınız) gibi çeşitli metodolojik yaklaşımların yardımıyla, önemlilik farklı açılardan değerlendirilmiştir. Son olarak, Hödlmayr Grubu için 12 ana konu belirlenmiştir.

Buna paralel olarak, ana tematik alanlar ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) arasındaki doğrudan bağlantı da belirginleşmektedir.

İklim ve kaynaklar

Ekonomik büyüme, sürdürülebilir etki

İş dünyasını geliştirme