Mi stvaramo pristupe
održivoj mobilnosti

Održivi razvoj u kompaniji Hödlmayr

Podizanje svesti. Preuzimanje odgovornosti.

Prok. Mag. Markus Formann
Direktor odseka za korporativnu društvenu odgovornost

 

Podizanje svesti znači da se aktivno posvećujemo nekoj temi. Za to je potrebno da imamo pregled trenutne situacije.To obuhvata ugljenični<subotisak u skladu sa GHG-protokolom, ali takođe i izveštaj o ispunjenju ciljeva održivog razvoja u skladu sa GRI-standardima.</p>

Podizanje svesti takođe znači da jasno sagledamo kompleksne izazove, da budemo realistični, a da pritom ne izgubimo strast i težnju da ostvarimo jaku performansu i budemo kreativni.

Kako bismo srednjoročno i dugoročno eliminisali naš ugljenični otisak, mi ulažemo u3 osnovna stuba za smanjenje emisija CO2: IZBEĆI - SMANJITI - KOMPENZOVATI. Činjenica je da se alternativni pogonski sistemi za kamione na velikom tržištu ili dostupnije železničke rute ne mogu stvoriti preko noći. Za nas je važnije da svesno promovišemo napredak u smislu održivosti, da aktivno pomažemo u njegovom oblikovanju i da ga učinimo razumljivim za sve zainteresovane strane.

 

Preuzmi izveštaj o održivom razvoju

 

„Radujem se održivoj razmeni i dijalogu sa Vama.“ - Markus Formann.

Naši ciljevi održivog razvoja

Naši ciljevi održivog razvoja

IZBEĆI - SMANJITI - KOMPENZOVATI

Doslednim sprovođenjem delotvorne strategije za održivi razvoj mi podržavamo ostvarenje ciljeva Evropskog „zelenog dogovora“. Kao pioniri, želimo i da nadmašimo te ciljeve.

Osim toga, aktivno uzimamo u obzir očekivanja naših ključnih aktera. To su naši klijenti, zaposleni, vlasnici, banke, osiguravajuće kompanije, dobavljači, organi vlasti i susedi.

 

Pregled naših ciljeva

HOLISTIČKI PRISTUP UMESTO FOKUSIRANJA NA POJEDINAČNE ASPEKTE

Jednostrano fiksiranje na zaštitu životne sredine bez razmatranja ekonomskih i socijalnih aspekata, ne može da dovede do ispunjenja ciljeva održivog razvoja, onako kako ih Hödlmayr razume.

U središtu je sagledavanje svih aspekata koji su relevantni u ovom kontekstu – ekonomija, ekologija kao i socijalna pitanja –, jer je održivi razvoj moguć samo kroz holistički pristup.

Naše teme

Naša težišta

Pomoću različitih metoda kao što je analiza materijalnosti u skladu sa GRI standardima kao i mapiranjem ciljeva održivog razvoja (SDG), koje možete videti u grafikonima dole, ocenjena je materijalnost iz različitih perspektiva. Na osnovu toga smo utvrdili 12 tema od centralnog značaja za grupaciju Hödlmayr.

Paralelno je utvrđena i direktna veza između centralnih tematskih oblasti i ciljeva održivog razvoja (SDGs).

Klima iamp; resursi

Rastemo ekonomično, delujemo održivo

Poboljšavamo svet rada