Otprema (Releasing Agent)

Sveobuhvatni paket usluga za proizvođača originalne opreme (OEM)

Radi optimizacije preuzimanja, skladištenja i otpreme proizvedenih vozila nudimo kompletan paket usluga otpreme („Releasing Agent“) direktno u fabrici. Hödlmayr trenutno posluje kao špediter za preuzimanje vozila kod šest proizvođača automobila.

Obučeni inspektori kvaliteta proveravaju vozila u skladu sa utvrđenom kontrolnom listom. Od tog momenta predaje vozila u fabrici, mi preuzimamo odgovornost za Vaše vozilo.

PLANIRANJE

Planiranje, upravljanje i optimizacija logističkih tokova od kraja proizvodne linije u proizvodnom pogonu do predaje pružaocu usluga transporta.

INSPEKCIJA KVALITETA, Usluge

Planiranje, upravljanje i optimizacija logističkih tokova od kraja proizvodne linije u proizvodnom pogonu do predaje pružaocu usluga transporta.

UPRAVLJANJE SKLADIŠTIMA VOZILA, skladištenje

Sistematsko fizičko skladištenje i preuzimanje vozila, redovno praćenje skladišta, izveštavanje, upravljanje skladištem

<h4

UPRAVLJANJE ŠPEDICIJOM, Otprema

Planiranje, upravljanje, organizacija i realizacija transporta kamionima, železnicom i/ili brodovima.

UPRAVLJANJE LANSIRANJEM NOVIH MODELA

Projektni rad - kompletna logistička obrada pri plasiranju novih modela vozila na tržište.

Naše usluge, procesi i strukture se stalno prilagođavaju potrebama klijenata i tržišta. Na taj način ostajemo uvek u pokretu i kvalitet naših usluga stalno raste sa zahtevima naših klijenata.

Jürgen Schwentner, Korporativni menadžer međunarodne prodaje