We bieden toegang
tot duurzame mobiliteit

Duurzaamheid bij Hödlmayr

Bewustmaken. Verantwoordelijkheid nemen.

Prok. Mag. Markus Formann
Head of Coporate Social Responsibilty 

 

Bewustmaking betekent een kwestie actief aankaarten. Daarvoor is een overzicht van de status quo nodig. Dat omvat de CO2-voetafdruk in overeenstemming met het GHG-protocol en het duurzaamheidsverslag volgens de GRI-norm.

Bewustmaking betekent ook een klare kijk hebben op complexe uitdagingen en realistisch zijn zonder de passie en het streven naar kwaliteitsvolle prestaties en creativiteit te verliezen. 

Om onze voetafdruk op middellange tot lange termijn tot nul te herleiden, focussen we ons op drie basispijlers voor CO2-reductie: VERMIJDEN - BEPERKEN - COMPENSEREN. Het is nu eenmaal zo dat alternatieve aandrijfsystemen voor vrachtwagens die geschikt zijn voor grootschalig gebruik of spoorlijnen met een betere beschikbaarheid niet van de ene op de andere dag in het leven geroepen kunnen worden. Daarom is het voor ons des te belangrijker om bewust vooruitgang te boeken op het vlak van duurzaamheid, actief deel te nemen aan de vormgeving van die vooruitgang en hem begrijpelijk te maken voor alle stakeholders.

 

Download duurzaamheidsverslag 

 

"Ik kijk uit naar een duurzame uitwisseling en dialoog met u." - Markus Formann.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

VERMIJDEN - BEPERKEN - COMPENSEREN

Door onze doeltreffende duurzaamheidsstrategie consequent toe te passen, streven we de doelstellingen van de Europese Green Deal na. Als pionier mikken we zelfs nog hoger.

Bovendien houden we actief rekening met de verwachtingen van onze stakeholders. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, medewerkers, eigenaars, banken, verzekeringsmaatschappijen, leveranciers, autoriteiten en omwonenden.

 

Onze doelstellingen op een rijtje

OVERKOEPELENDE VERANKERING IN PLAATS VAN SILO-DENKEN

Een eenzijdige fixatie op klimaatbescherming zonder rekening te houden met de economische en sociale aspecten doet geen recht aan de principes van duurzaamheid zoals Hödlmayr die opvat.

De nadruk ligt op het samenbrengen van alle relevante aspecten in dit verband – economie, milieu en maatschappij –, omdat duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is met een overkoepelende aanpak.

Onze thema's

Onze prioriteiten

Met behulp van verschillende systematische benaderingen, zoals de materialiteitsanalyse volgens de GRI-normen en het in kaart brengen van de SDG's (zie onderstaande grafieken), werd de materialiteit vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld. Op basis daarvan werden uiteindelijk twaalf centrale thema's vastgesteld voor de Hödlmayr-groep.

Tegelijkertijd wordt het directe verband tussen de belangrijke thematische gebieden en de sustainable development goals (SDG's) duidelijk.

Klimaat en resources

Economische groei, duurzame impact

De werkomgeving verbeteren