Waarde behouden.
Klimaat en resources beschermen.

Hödlmayr beseft dat het mee verantwoordelijk is om het milieu te beschermen. De meeste CO2-uitstoot in de voertuiglogistiek ontstaat door de grote behoefte aan energie en resources. Daarom is het belangrijkste doel de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk en voortdurend te beperken.

Berekening van de voetafdruk.
Inzicht in de status quo. 

Al voor de tweede keer (2018 en 2021) werd de zogenaamde "CCFP - Corporate Carbon Footprint" berekend voor het hele bedrijf. Aangezien het bedrijf echter heeft besloten de metingen uit te breiden, is de vergelijkbaarheid van de twee verslagen, zoals hierboven vermeld, beperkt.

Alle relevante broeikasgassen werden opgenomen. Voor de bepaling van de CO2-equivalenten werd gebruikgemaakt van emissiefactoren van het Oostenrijkse federale agentschap voor milieu, DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) en informatie van de energieleveranciers.

De drie emissiecategorieën van het GHG-protocol werden gebruikt als basis voor de berekening van de bedrijfsgerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Deze toepassingsgebieden worden 'scopes' genoemd.

Voetafdruk in overeenstemming met het GHG-protocol
voetafdruk volgens het GHG-protocol (Greenhouse Gas)
kilogram CO2 per getransporteerd voertuig
Onze activiteiten en maatregelen

Ons streven. Onze activiteiten.

Autotransport met zo weinig mogelijk uitstoot

Ultramoderne motortechnologie, track-and-tracesystemen, optimale bandenspanning, optimalisering van de beladingsgraad, regelmatige ecotrainingen voor chauffeurs en een goed doordachte intralogistiek zijn daarbij belangrijke succesfactoren.

Waterstof in plaats van diesel

Hödlmayr is van plan in de komende jaren over te stappen op waterstofcellen voor zijn vrachtwagens. De investeringen voor deze voertuigen bedragen meerdere miljoenen euro's. Daarnaast werkt Hödlmayr samen met een grote minerale-oliemaatschappij om groene waterstof te gebruiken als brandstof voor commerciële elektrische mobiliteit bij vrachtverkeer.

Investeringen in platooning

Als bedrijf voor voertuiglogistiek is Hödlmayr al vele jaren erg begaan met het voortdurend en vooral actief verminderen van het brandstofverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide. Dat is een van de redenen waarom Hödlmayr een participatie van 15 % in Digitrans GmbH heeft. Het slipstreameffect bij platooning heeft hierbij zeer veel potentieel. Met deze nieuwe technologie kan tot 15 procent brandstof bespaard worden. Dat werd berekend aan de hand van uitgebreide simulaties in windtunnels. Een nieuwe mijlpaal wordt verwacht in 2022, wanneer echte testen met een autonome vrachtwagen zullen plaatsvinden.

De uitbreiding van het transport per spoor in de kijker

Als specialist in multimodale voertuiglogistiek combineert en optimaliseert Hödlmayr het gebruik van alle transportmiddelen. De groep beschikt over twintig bloktreinen, met eigen spoorverbindingen bij acht vestigingen. Het doel is om klanten te overtuigen van de meerwaarde van het spoor met innovatieve ringlijnconcepten voor de trein.

Investeringen in zonnepanelen en thermische renovatie

In 2021 werden 3888 zonnepanelen geïnstalleerd op het terrein van de hoofdzetel in Schwertberg. Door zonne-energie te gebruiken, wordt jaarlijks zo'n 1000 ton CO2 bespaard.

Bovendien beschikt de Hödlmayr-groep in de vestiging van Schwertberg over twee waterkrachtcentrales en twintig oplaadpunten voor elektrische auto's.

Ook de Belgische dochteronderneming in Tongeren heeft al jaren een zonnepark en voorziet zo 1200 huishoudens van elektriciteit. Momenteel wordt onderzocht of dit in nog meer vestigingen kan gebeuren.

Onze oproep

Onze oproep

» Aanpassingen om de huidige situatie te perfectioneren, kunnen in veel gevallen alleen gebeuren als de klant ze aanvaardt. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de beladingsgraad en aan de milieukilometers, want een volledige belading leidt soms tot langere termijnen.

 » De mobiliteitsoplossing uitsluitend focussen op elektrisch rijden schiet duidelijk tekort. In de vrachtwagensector wordt waterstof momenteel beschouwd als de meest veelbelovende optie voor de toekomst. Passende subsidies zijn in dit verband dan ook van essentieel belang. Bovendien zal het aanbod aan voertuigen met brandstofceltechnologie zoals het er nu uitziet op middellange termijn zeer beperkt blijven. Voor die oplossing is men afhankelijk van de fabrikanten.

 » Voor een grootschalige verschuiving van de weg naar het spoor is een efficiënte vervoersinfrastructuur nodig. Op dat vlak is er volgens Hödlmayr nog erg veel werk aan de winkel.

 

Als internationale full-serviceprovider in de automobielsector zijn we blij om samen met onze klanten verdere stappen te zetten richting duurzame mobiliteit. Wij breiden ons portfolio doelgericht uit en bieden onze klanten onze jarenlange expertise en ondersteuning. Bovendien stemt het ons erg tevreden dat duurzame concepten steeds meer aan terrein winnen in de autotransportlogistiek.

COO Andreas Sundl