Ustvarjamo dostope
do trajnostne mobilnosti

Trajnost pri podjetju Hödlmayr

Ustvariti zavedanje. Prevzeti odgovornost.

Prok. mag. Markus Formann
Vodja oddelka za družbeno odgovornost podjetij 

 

Ozaveščanje pomeni aktivno soočanje s temo. Pri tem je potreben pregled obstoječega stanja, vključno z odtisom CO 2 v skladu s protokolom o toplogrednih plinih in trajnostnim poročilom v skladu s standardom GRI.

Ozaveščanje pomeni tudi jasno zavedanje zapletenih izzivov, biti stvaren, ne da bi pri tem izgubili strast in željo po učinkovitosti in ustvarjalnosti. 

Da bi srednje do dolgoročno odpravili naš odtis, stavimo na 3 osnovne stebre zmanjšanja CO 2: PREPREČITI - ZMANJŠATI - KOMPENZIRATI. Dejstvo je, da alternativnih serijskih pogonov za tovornjake ali celo za železniške proge, ki so vse bolj dostopni, ni mogoče ustvariti čez noč. Zaradi tega je za nas še toliko pomembneje, da zavestno spodbujamo napredek v smislu trajnosti, da dejavno sodelujemo pri njenem oblikovanju in da jo naredimo razumljivo vsem zainteresiranim stranem.

 

Prenesi Poročilo o trajnostnem razvoju

"Veselim se trajnostne izmenjave in dialoga z vami." - Markus Formann.

Naši cilji trajnostnega razvoja

Naši trajnostni cilji

PREPREČITI - ZMANJŠATI - KOMPENZIRATI

Z doslednim izvajanjem učinkovite trajnostne strategije smo zavezani ciljem evropskega "zelenega dogovora". Kot pionirji smo se odločili, da jih presežemo.

Poleg tega aktivno upoštevamo pričakovanja naših deležnikov. Mednje sodijo stranke, zaposleni, lastniki, banke, zavarovalnice, dobavitelji, oblasti in prebivalci.

 

Pregled naših ciljev

CELOSTNO SIDRANJE NAMESTO SILOSNO RAZMIŠLJANJE

Enostranska zaveza k varstvu podnebja, ki ne vključuje gospodarskih in socialnih vidikov, ne izpolnjuje načel trajnosti, kot jih razume podjetje Hödlmayr.

Poudarek je na združevanju vseh vidikov, pomembnih v tem okviru, tj. gospodarstvo, ekologija in socialna vprašanja, ker je trajnostni razvoj mogoč le s celostnim pristopom.

Naše teme

Naše prednostne naloge

S pomočjo različnih metodoloških pristopov, kot je analiza pomembnosti v skladu s standardi GRI in kartiranje ciljev trajnostnega razvoja, kot je prikazano na spodnjih grafih, je bila pomembnost ocenjena z različnih vidikov. Iz tega je bilo opredeljenih 12 ključnih tem za skupino podjetij Hödlmayr.

Hkrati je jasna neposredna povezava med glavnimi temami in cilji trajnostnega razvoja (SDG-ji).

Podnebje in viri

Ekonomsko rasti, trajnostno učinkovati

Izboljšanje delovnega sveta