Svojo korporativno odgovornost v podjetju Hödlmayr jemljemo resno

Odgovorno ukrepanje je osrednji steber naše podjetniške kulture in se odraža v naši strategiji podjetja.

Mednarodna dejavnost skupine Hödlmayr pogojuje upoštevanje številnih družbenih, političnih in pravnih pogojev. Etični kodeks in Smernice za preprečevanje korupcije določajo vse zahteve za tista ključna področja, na katerih se zavezujemo, da bomo ravnali v skladu s pravili. Prav tako je opisana obravnava kršitev. Kodeks in smernice tvorijo osnovo za moralno, etično in pravno neoporečen način obnašanja v celotnem koncernu in podpirajo naše sodelavce pri njihovem zaznavanju funkcij na lastno odgovornost.

Poleg tega imamo odgovorno osebo odgovorno za skladnost, ki je odgovorna za vsa vprašanja, komunikacijo z zaposlenimi in njihovo usposabljanje, redno posodabljanje smernic in poročanje upravnemu odboru.

Družbena odgovornost gospodarskih družb kot sestavni del osnovne dejavnosti

Dojemanje družbene odgovornosti temelji na značilnostih podjetja in njihovem pomenu za okolje in družbo. Izhodiščna in referenčna točka za učinkovito trajnost v podjetju Hödlmayr je potemtakem seveda osnovna dejavnost sama: avtomobilska logistika. Družbena odgovornost gospodarskih družb tako postane vodstvena naloga celotne družbe, ki temelji na celovitem pristopu upravljanja. Več podrobnosti najdete v našem poročilu o trajnosti v skladu z GRI-standardom.