SISTEM ŽVIŽGAČEV

SISTEM ŽVIŽGAČEV SKUPINE HÖDLMAYR

Skladnost z zakoni, pravili in internimi smernicami je pri podjetju HÖDLMAYR glavna prednostna naloga. Samo, če ravnamo v skladu z zakonom in pošteno, lahko zaščitimo naše podjetje, naše zaposlene in naše poslovne partnerje. Sistem žvižgačev sprejema konkretne znake morebitnega neprimernega ravnanja zaposlenih v podjetju HÖDLMAYR.

O nepravilnostih in neustreznem ravnanju naših zaposlenih, s katerimi se seznanite med svojo poklicno dejavnostjo, lahko obvestite nadzornika za skladnost po pošti, e-pošti, telefonu ali osebno. 

Vsako prijavo preverimo in jo dosledno obdelamo. Temeljni steber sistema žvižgačev je načelo poštenega postopka. Poleg tega zagotavljamo največjo možno zaščito žvižgačem, prizadetim in zaposlenim, ki sodelujejo pri razjasnjevanju situacije. Za žvižgača to ne vključuje povračilnih ukrepov ali drugih škodljivih posledic. Domneva se, da je zadevna oseba nedolžna, dokler jih kršitev ni dokazana. 

Za obravnavo primerov in uvedbo ustreznih preiskovalnih ukrepov je pogosto potrebna izmenjava informacij s prijavitelji nepravilnosti. Zato je pomembno, da je prijava podana čim bolj natančno. Koristno je, če pri prijavi upoštevate pet vprašanj:

Kdo? - Za koga gre? Kdo je prizadet?
Kaj? - Kaj se je zgodilo? Opis dejstev.
Kdaj? - Kdaj je bil incident?
Kako? - Kako pogosto se je to zgodilo?
Kje? - Kje se je zgodil incident?

Žvižgači morajo paziti, da lahko opise razumejo tudi osebe, ki niso v tej stroki. V ta namen je koristno, če so na voljo za nadaljnja vprašanja. 

Compliance Officer
Head of Corporate Legal Affairs & Insurance
Mag. Viktor Beer, MBA

Hödlmayr International AG
A-4311 Schwertberg, Aisting 33
Tel.: +43 (0) 7262-660-11710
E-pošta: hia.ccm@hoedlmayr.com