Hödlmayr'da kurumsal sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz

Sorumlu eylem, kurumsal kültürümüzün temel direğidir ve kurumsal stratejimizde yansıtılmaktadır.

Hödlmayr Grubu’nun uluslararası faaliyeti çok yönlü temel toplumsal, siyasi ve hukuki koşullara dikkat etmeyi gerektiriyor. Davranış Kuralları ve Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu, kendimizi kurallara uygun olarak davranmaya adadığımız bu temel konulara ilişkin tüm düzenleyici kuralları içerir. Aynı şekilde kurallara uymama durumunda nasıl davranılacağı da tarif edilmiştir. Rehber ve kılavuz, şirketler grubunun tamamında ahlaki, etik ve hukuki davranış biçimleri için temel oluşturur ve kendi sorumluluklarında kavramada çalışanlarımıza destek olur.

Buna ek olarak, her türlü sorudan, çalışanlarla iletişimden ve çalışanların eğitiminden, talimatların sürekli güncellenmesinden ve Yönetim Kuruluna rapor vermekten sorumlu özel olarak tanımlanmış bir Uyum Görevlisi bulunmaktadır.

Ana faaliyet alanının ayrılmaz bir parçası olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR)

Sosyal sorumluluk algısı, şirkete özgü özelliklere ve bunların çevre ve toplum açısından önemine dayanır. Bu nedenle, Hödlmayr'da etkin sürdürülebilirlik için başlangıç ve referans noktası açıkça ana faaliyet alanı olan otomotiv lojistiğidir. Sonuç olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) entegre bir yönetim yaklaşımına dayanan şirket çapında bir yönetim görevi haline gelmektedir. GRI standardına göre hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.