Proč Hödlmayr? Objevte svět lidí v logistice People in Logistic

Aktuální pracovní pozice

Hödlmayr, původně malý rodinný podnik, rostl velmi rychle a prostřednictvím velké sítě poboček se dále v mezinárodním měřítku rozvíjel. Navzdory své velikosti si Hödlmayr zachoval své rodinné přátelské soužití, kolegialitu a spolehlivost. Tato kombinace tradice, týmového ducha, otevřenosti a mezinárodnosti může být cítit všude, bez ohledu na to, ve které pobočce nebo zemi se nacházíte.

Pracovní svět společnosti Hödlmayr je různorodý a nabízí něco pro každého. Pokud existuje typická kariéra u společnosti Hödlmayr, je to ta, která začíná v jednom z mnoha vzdělávacích programů v naší společnosti a rozvíjí se v různých profesních pozicích - k náročnému odborníkovi nebo manažerovi ve vrcholném závěru. Mnozí kolegové z Hödlmayr se vydali cestou profesního růstu a po mnoho desetiletí posilují svůj společný úspěch s individuálním rozvojem.

Objevte svět lidí v logistice

Proč jsou naši "lidé v logistice" tak dlouho ceněnou součástí Hödlmayru a opravdovým "Hödianerem"?

Povídání si spojuje lidi

Logistika ve společnosti Hödlmayr se vyznačuje srdečným zázemím, osobním kontaktem, dobrou konverzací a férovým jednáním ve smyslu„Handschlagqualität“.

Místo psaní e-mailu budou otázky zodpovězeny přímou cestou osobně, dokonce i u šálku kávy.

Proč chodit ke kováříčkovi, když můžete jít přímo ke kováři

Komplexní rozhodnutí často vyžadují odborné znalosti odpovědné osoby. V naší společnosti jsou manažeři v osobním a přímém kontaktu s našimi kolegy, i když se věci musí řešit rychle nebo obtížně. Otevřené dveře nejsou pouhou součástí našeho konceptu větrání. Je to vážně míněné pozvání ke vstupu a konverzaci. Stejně krátké jako cesty je z lidského i profesního hlediska i hierarchie. Málo úrovní a ploché hierarchie výrazně usnadňují život a práci ve společnosti Hödlmayr, zejména díky možnosti skutečně osobního kontaktu s každým z našich "people in logistics"

Když se musí jít rychle

Logistika se vyznačuje časovým faktorem a vysokou rychlostí. To je i případ společnosti Hödlmayr. Rozhodnutí musí být učiněna kvalitně a rychle, abychom mohli úspěšně vyslat naše síly společným směrem.

Krátké informační cesty a jasné struktury podporují naše procesy rozhodování. Jakmile bylo učiněno rozhodnutí – klíčové slovo „Handschlagqualität“(fair play, kdy k tomu, aby se dostálo slovu stačí jen podání ruky) – pak je rychle implementováno.

Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se oni chovali k Vám

Rodinný a týmový duch se setkává se základy postavenými na srdečnosti, kolegialitou a otevřeností. Motto "ausg’red is" je založeno na konsensu a spolupráci. Dokonce i při drsném tónu, který je někdy v logistice typický, když je situace obzvláště stresující, zůstává temperamentní pouze na faktické úrovni.
V rámci naší spolupráce přikládáme velký význam tomu, abychom vždy nalezli společný kompromis, abych tak řekl "zlatou střední cestu".

Ocenění všech našich "people in logstics" je naprosto prvořadé.

Jsme hrdí na každého jednotlivého vedoucího zaměstnance a přejeme nám co nejdelší a nejúspěšnější spolupráci.

 

 

 

To, co můžeme udělat

Rozvoj, učení, školení a poté praxe. To je základ pro dlouhodobou a úspěšnou práci u společnosti Hödlmayr. Jakmile je váš potenciál rozpoznán, věci se skutečně začnou hýbat. V Hödlmayr jsme připraveni a rychle včas rozpoznat a podpořit potenciál. V souladu s tím je pak rychle předána odpovědnost. Tato svoboda může a měla by být pro společnost Hödlmayr cíleně využita. "Navždy učedník nebo absolvent?" U společnosti Hödlmayr tohle rozhodně neplatí. To znamená srdečné zdejší "tady, udělej to".

PŘESKOČILA JISKRA?
PAK OTOČTE KLÍČKEM V ZAPALOVÁNÍ A NASTARTUJTE KARIÉRU U SPOLEČNOSTI HÖDLMAYR.

K NABÍDKÁM PRÁCE

IINICIATIVNÍ ŽÁDOST O PRÁCOVNÍ POZICI