unternehmen1.jpg
Hödlmayr Logo
DOBRODOŠLI - mislite pozitivno

Moštvena kultura

unternehmen2.jpg
Hödlmayr Logo
Zaupati in zagovarjati

Moštvena kultura

unternehmen3.jpg
Hödlmayr Logo
Motivirati samega sebe in druge

Moštvena kultura

unternehmen4.jpg
Hödlmayr Logo
Inovativno misliti in ukrepati

Moštvena kultura

Etični kodeks

Mednarodna dejavnost skupine Hödlmayr pogojuje upoštevanje številnih družbenih, političnih in pravnih okvirnih pogojev. Kršenje teh okvirnih pogojev, še posebej tistih proti pravnemu redu države, lahko povzročijo podjetju občutno finančno škodo in trajno škodijo ugledu koncerna.

Etični kodeks in Smernice o preprečevanju korupcije vsebujejo vsa določila za tista osrednja tematska področja, v katerih se pričakuje ravnanje v skladu s pravili. Prav tako je opisana obravnava kršitev. Kodeks in Smernice tvorijo osnovo za moralni, etični in pravno neoporečni način obnašanja v celotnem koncernu in so namenjeni podpori našim zaposlenim pri opravljanju funkcij v skladu z lastno odgovornostjo. <br/>