unternehmen1.jpg
Hödlmayr Logo
DOBRODOŠLI – razmišljamo pozitivno

Timska kultura

unternehmen2.jpg
Hödlmayr Logo
Zaupamo in upravičimo ZAUPANJE

Timska kultura

unternehmen3.jpg
Hödlmayr Logo
MOTIVIRAM sebe in druge

Timska kultura

unternehmen4.jpg
Hödlmayr Logo
Razmišljamo in ravnamo INOVATIVNO

Timska kultura

Kakovost kot blagovna znamka

Uspešna certificiranja po ISO 9001, 14001 in 50001 v okviru skupine Hödlmayr dokumentirajo filozofijo koncerna Total Quality Managements /Popolno upravljanje kakovosti (TQM), katerih temeljna načela so bila uveljavljena v vseh področjih podjetja.

Visoka raven storitev Hödlmayr je dobila že večkrat priznanja in je bila nagrajena.


MOVE / KVP

MOVE je filozofija podjetja, ki je bila razvita iz KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess - Proces stalnih izboljšav) in, ki vključuje vse sodelavce.

Predlogi izboljšav, ki jih pripravijo posamezni sodelavci in redno izvajanje strukturiranih krožkov MOVE, vodijo k optimizaciji procesov in okrepljeni interni usmeritvi k strankam.

Rezultat tega je povečanje naše gospodarnosti, izboljšava naše kakovosti ter dvig motivacije sodelavcev.

več o MOVE v delu Zaposlitev