unternehmen1.jpg
Hödlmayr Logo
DOBRODOŠLI – razmišljamo pozitivno

Timska kultura

unternehmen2.jpg
Hödlmayr Logo
Zaupamo in upravičimo ZAUPANJE

Timska kultura

unternehmen3.jpg
Hödlmayr Logo
MOTIVIRAM sebe in druge

Timska kultura

unternehmen4.jpg
Hödlmayr Logo
Razmišljamo in ravnamo INOVATIVNO

Timska kultura

Go green – go Hödlmayr (Spremenimo v zeleno - s Hödlmayr-jem)

Človek je v središču naših aktivnosti - people in logistics (ljudje v logistiki). Enostransko osredotočenje na varovanje narave brez gospodarskih in socialnih vidikov ne bi bilo pravično do te zahteve. S celostnim načinom obravnavanja prek vseh procesov želimo doseči cilj trajnostnega razvoja.

Rast pomeni za nas predvsem kakovostno rast ob sočasni učinkoviti uporabi in inteligentni prepletenosti vseh nosilcev prometa. Ta načela vodijo in oblikujejo ravnanje vseh sodelavcev podjetja Hödlmayr in prispevajo k nenehnemu izboljševanju kakovostnih in okoljskih standardov skupine.

Hödlmayr optimizira verigo ustvarjanja vrednosti tudi po okolju prijaznih merilih s projekti, kot npr. napajanje z elektriko s fotovoltaiko, optimiziranjem logistike z izogibanjem praznih transportov, nenehna ekološka izobraževanja voznikov, naložbe v tovorna vozila z manj škodljivimi izpusti, vključevanje okolju prijaznih nosilcev prometa, kot sta železnica in ladje.

 

Tema trajnosti je trenutno v ospredju vseh. Vendar o tem ne želimo samo govoriti, ampak tudi ukrepati. Zato z veseljem sporočamo, da je Markus Formann prejel certifikat TÜV Avstrija kot odgovorna oseba za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj našega podjetja.

"Naša trajnostna strategija upošteva zahteve naših partnerjev, kot so stranke, banke in zaposleni, ter ambiciozne cilje zelenega dogovora EU. Naši trajnostni cilji in dejavnosti so z njimi usklajeni, jih dosledno uresničujemo in o njih pregledno obveščamo," pravi Formann.