unternehmen1.jpg
Hödlmayr Logo
DOBRODOŠLI - mislite pozitivno

Moštvena kultura

unternehmen2.jpg
Hödlmayr Logo
Zaupati in zagovarjati

Moštvena kultura

unternehmen3.jpg
Hödlmayr Logo
Motivirati samega sebe in druge

Moštvena kultura

unternehmen4.jpg
Hödlmayr Logo
Inovativno misliti in ukrepati

Moštvena kultura

Go green – go Hödlmayr (Spremenimo v zeleno - s Hödlmayr-jem)

Človek je v središču naših aktivnosti - people in logistics (ljudje v logistiki). Enostransko osredotočenje na varovanje narave brez gospodarskih in socialnih vidikov ne bi bilo pravično do te zahteve. S celostnim načinom obravnavanja prek vseh procesov želimo doseči cilj trajnostnega razvoja.

Rast pomeni za nas predvsem kakovostno rast ob sočasni učinkoviti uporabi in inteligentni prepletenosti vseh nosilcev prometa. Ta načela vodijo in oblikujejo ravnanje vseh sodelavcev podjetja Hödlmayr in prispevajo k nenehnemu izboljševanju kakovostnih in okoljskih standardov skupine.

Hödlmayr optimizira verigo ustvarjanja vrednosti tudi po okolju prijaznih merilih s projekti, kot npr. napajanje z elektriko s fotovoltaiko, optimiziranjem logistike z izogibanjem praznih transportov, nenehna ekološka izobraževanja voznikov, naložbe v tovorna vozila z manj škodljivimi izpusti, vključevanje okolju prijaznih nosilcev prometa, kot sta železnica in ladje.