unternehmen1.jpg
Hödlmayr Logo
DOBRODOŠLI – razmišljamo pozitivno

Timska kultura

unternehmen2.jpg
Hödlmayr Logo
Zaupamo in upravičimo ZAUPANJE

Timska kultura

unternehmen3.jpg
Hödlmayr Logo
MOTIVIRAM sebe in druge

Timska kultura

unternehmen4.jpg
Hödlmayr Logo
Razmišljamo in ravnamo INOVATIVNO

Timska kultura

Zgodovina

1954

Podjetje je na nekdanji kmetiji staršev v Schwertbergu (Zgornja Avstrija) ustanovil Johann Hödlmayr. 

Osrednje poslovanje - transport živine in kopanje gramoza.

1961

Vstop v transport vozil

1974

Kljub prvi krizi z oljem sledi širitev podjetja; transporti novih vozil na Bližnji vzhod.

1980

Širitev storitev na dejavnosti s področja preddobavnih storitev.

1984

Prvi korak k mednarodnemu poslovanju - nakup nemškega špediterja Spedition Schmid iz Rosenheima

1988

Ob Johannu in Helgi Hödlmayr postane Johannes Hödlmayr tretji direktor.

1990

Ustanovitev prvega sestrskega podjetja v vzhodni Evropi v Gyalu / Budimpešti  

1991

Začetek obsežnega paketa storitev - agent za končni prevzem (špediter za odpremo) v tovarni Eurostar v Gradcu

1993-2001

Širitev koncerna, ustanovitev drugih sestrskih družb, še posebej v srednji in vzhodni Evropi, intenziviranje poslovnih aktivnosti na področju agentov za končni prevzem in storitev PDS.

2002 - 2008

Strateška usmeritev na trge jugovzhodne in vzhodne Evrope, dodatno ustanavljanje podjetij, prvi transporti vozil v Ukrajino in Rusijo, transport gospodarskih vozil po železnici 

 

2009 - 2011

Ustanovitev novih lokacij v Ukrajini in Turčiji, uvajanje strategije GO-GREEN (SPREMENIMO V ZELENO) v celotnem koncernu, prevzem oddelka za transport vozil podjetja Tatschl & Söhne Speditions- und Transport GmbH

2011

18. novembra 2011 se konča obdobje v Schwertbergu. V starosti 83 let umre ustanovitelj podjetja Johann Hödlmayr. 

2012-2014

Ustanovitev skupnega podjetja TS Iberia v Valencii (Španija), prevzem logističnega skladišča v Wiener Neustadtu in njegova širitev, prevzem podjetja Lucas Logistics Autotransport na Nizozemskem in s tem krepitev položaja na trgu na območju Beneluksa.

2015

Otvoritev nove lokacije v Bolgariji

2016

Naložba v širitev sistemov enotnih tovornih vlakov in ustanovitev Hödlmayr Rail Logistics GmbH

2017

Otvoritev izobraževalnega in komunikacijskega središča Login v Schwertbergu

2019

Ob 65-letnem jubileju je ¨podjetje Hödlmayr prvič prekoračilo mejo prometa 300 milijonov evrov in prvič zaposlovalo več kot 2.000 sodelavcev. Johannes Alexander Hödlmayr se je operativno pridružil podjetju kot član 3. generacije.