unternehmen1.jpg
Hödlmayr Logo
DOBRODOŠLI - mislite pozitivno

Moštvena kultura

unternehmen2.jpg
Hödlmayr Logo
Zaupati in zagovarjati

Moštvena kultura

unternehmen3.jpg
Hödlmayr Logo
Motivirati samega sebe in druge

Moštvena kultura

unternehmen4.jpg
Hödlmayr Logo
Inovativno misliti in ukrepati

Moštvena kultura

Specialist za logistiko vozil

Hödlmayr International AG je mednarodno družinsko podjetje z osrednjo pristojnostjo "Logistika vozil". Podjetje je specializirano na celotno oskrbovalno verigo, od prevzema vozil v tovarni ali vhodnem pristanišču do dobave k trgovcu z vozili ali pa lastniku voznega parka.

Ob upravljanju enega največjih voznih parkov v Evropi ima skupina evropsko omrežje logističnih središč, v katerih se pripravljajo vozila za krajevne in območne trge.


KPI - Key Performance Indicators (Ključni indikatorji zmogljivosti) skupine Hödlmayr 2020

Zaposleni 1.625
Transportirana vozila  1.650.000
Vozni park 630 transporterjev za vozila
Sistemi enotnih tovornih vlakov 15
Celotna površina skladišč 55.000 parkirnih mest
Zmogljivost končnih odobritev 725.000 vozil
Promet 2020 250 milijonov evrov