Hödlmayr International – informacije o pandemiji koronavirusa

Po vsem svetu se trenutno soočamo z edinstveno situacijo in izzivom. Politično odgovorni so zato določili obsežne pakete ukrepov za blaženje korona krize. Ti občutno omejujejo zasebno in poslovno življenje, so pa z našega zornega kota nujno potrebni.

Seveda ima ta razvoj tudi za naše podjetje hude posledice, njihovih dolgoročnih vplivov pa z današnjega vidika še ne moremo oceniti. Tovorni promet po Evropi se še ohranja, količina tovora pa se je občutno zmanjšala. Trenutno so transporti oteženi zaradi omejenih dostopov do pristanišč, omejitev v mednarodnem železniškem prometu in dolgimi čakalnimi dobami na mejah.

Hödlmayr bo - kolikor je le mogoče - izpolni svoje zaveze do strank in s tem prispeval k ohranjanju proizvodnih in dobavnih verig. Zato smo nenehno v tesnem stiku s svojimi naročniki.

Sočasno pa želimo čim bolj zmanjšati tveganje za naše sodelavke/sodelavce. Sprejeli smo obsežne preventivne ukrepe za zaščito sodelavk/sodelavcev. Po trenutnih spoznanjih doslej nismo v organizaciji Hödlmayr zaznali še nobenega primera okužbe s koronavirusom. Tudi sodelavke/sodelavci, ki so opremljeni z mobilnimi končnimi napravami, izvajajo svoje naloge, če je le mogoče z »delom doma«. Dosegljivost za naše stranke pa zaradi tega ni omejena. Kljub temu pa prosimo za razumevanje, če v komunikaciji ali izpolnjevanju povpraševanje traja nekoliko dalj časa, kot običajno. Moštvo vodstva Hödlmayr si nenehno izmenjuje informacije o trenutnem stanju s sodelavkami/sodelavci, da bi lahko ocenili trenutno stanje in lahko hitro sprejeli še druge odločitve. Kot mednarodno dejavna podjetniška skupina prilagajamo ukrepe lokalnim predpisom ustrezne države. Aktualne informacije o razvoju po območjih najdete na: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_de 

Glede na trenutno stanje stvari izhajamo, da tega izjemnega stanja ne bo mogoče obvladati v kratkem času. Zato vas bomo še naprej v območju novic naše spletne strani informirali o razvoju v našem podjetju.

 

Želimo vam zdravja in veliko moči pri obvladovanju te krize. 

Uprava Hödlmayr International AG 

Johannes Hödlmayr, Andreas Schilde, Martin Wilflingseder

 

Upoštevajte priporočila za ravnanje in s tem ščitite sebe in druge.

Zaščitni ukrepi proti koronavirusu (COVID-19)

• Pogosto si umivajte roke! Redno in temeljito si očistite roke z milom za sredstvo za razkuženje.

• Ohranjanjte razdaljo! Med seboj in drugimi ljudmi, ki kašljajo ali kihajo, ohranjajte najmanj en meter razdalje.

• Ne dotikajte se oči, nosu in ust! Roke lahko sprejmejo viruse in ga prenesejo na obraz!

• Pazite na dihalno higieno! Pri kašljanju ali kihanju prekrijte usta in nos z upognjenim komolcem ali robčkom, ki ga takoj po uporabi odvrzite med smeti.