img_1.jpg
Hödlmayr Logo
Iščete poklicne izzive?
karriere5.jpg
Hödlmayr Logo
Postanite član družine Hödlmayr!
img_4.jpg
Hödlmayr Logo
Naši sodelavci so naš največji potencial!
img_5.jpg
Hödlmayr Logo
Pridružite se nam!

MOVE / KVP

MOVE – ta pojem predstavlja pri Hödlmayrju filozofijo neprekinjenega procesa izboljšav (kontinuierlichen Verbesserungsprozesses = KVP), ki vključuje vse sodelavce.

Aktivno oblikovanje okvirnih pogojev, ki sodelavcem omogočajo, da predstavijo svoje lastne ideje, optimizirajo procese in koristijo sinergije, vplivajo pa tudi na povečanje motivacije sodelavcev, na lastno angažiranost in tudi izboljševanje na številnih področjih podjetništva. Ob tem velja, da se potrebe strank postavijo v središče in se tako omogoča v to usmerjeno trajno optimiziranje.

Od uveljavitve pobude leta 1995 je bilo uresničenih več kot 7.250 idej, optimizacij procesov ter krožkov MOVE za povečanje efektivnosti in učinkovitosti procesa ustvarjanja dodatne vrednosti, ki potekajo po vseh oddelkih.

MOVE sodi kot vodilni inštrument v vsakodnevno delo vodstvenega kadra. Z maskoto MOVE „Movee“ sodelavke in sodelavce še dodatno spodbujamo z internimi nagradnimi razpisi in pobudami.