Kolofon

Pravni napotki in pogoji

1) Informacije v skladu s 5. členom ECG

Hödlmayr International AG
A-4311 Schwertberg, Aisting 33
Tel.: +43 (0 ) 7262 660
Telefaks.: +43 (0) 7262 61950
e-pošta: info@hoedlmayr.com

Registracijska številka podjetja: FN 144567z
Registracijsko sodišče podjetja: deželno sodišče Linz
Identifikacijska številka za DDV: ATU 47852202
Sodna pristojnost je brez izjeme v Avstriji

Uprava: 

DI (FH) Robert Horvath, MBA

Andreas Sundl

Pripadnost zbornici​​​​​​​: Gospodarska zbornica Avstrije

Delamo izključno na osnovi „Splošnih pogojev avstrijskih špediterjev (Allgemeinen Österreichischen Spediteursbedingungen = A-ÖSp)“ v ustrezni veljavni različici.

2) Pravilnost informacij

HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG si prizadeva zagotoviti, da je vsebina teh spletnih strani v času priprave brez napak in so aktualne. Vendar pa ne dajemo garancije ali jamstva za popolnost, aktualnost in pravilnost informacij. HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG si pridržuje tudi pravico, da brez predhodne najave informacij spremeni ali dopolni.

3) Uporaba

Celotna vsebina teh spletnih strani ter podstrani posameznih lokacij Hödlmayr, vključno z vsemi besedili, fotografijami, grafikami, ikonami, animacijami itd. je izključno last HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG in je zanjo veljajo avtorska zaščita in drugi zakoni za zaščito intelektualne lastnine.

Brez soglasja lastnika pravic je prepovedana vsaka komercialna uporaba teh vsebin (dokumentov, fotografij, grafik, besedil itd.), njihova objava ter vsaka oblika obrtne uporabe. Vsebin ni dovoljeno na noben način spreminjati in prav tako ni dovoljeno fotografij in grafik uporabljati ločeno od pripadajočih besedil.

Dovoljeno pa je sneti material izključno za interno uporabo v vašem podjetju oz. za osebno in informativno uporabo. Vsaka kopija vsebine teh spletnih strani pa mora vsebovati napotek o avtorskih pravicah.

HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG je lastnik vseh blagovnih znamk in logotipov, ki so objavljeni na tej spletni strani, z izjemo blagovnih znamk in logotipov drugih podjetij, ki se uporabljajo za informacijo v povezavi z drugim podjetjem. Uporaba blagovnih znamk in logotipov HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG je izrecno prepovedana, brez jasne navedbe simbolov ® © ali ™.

 

Tehnične informacije

Oblikovanje in izvedba

SIWA Online GmbH
​​​​​​​www.siwa.at