Spletna zahteva predpisov o varstvu osebnih podatkov H¨dlmayr International

Osebni in občutljivi podatki:

Podatke, vnesene v obrazec spletnega povpraševanja, še posebej ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov itd. bodo zardi vašega povpraševanja obravnavani v skladu z določili UREDBE (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Če takšne podatke objavite sami od sebe in prostovoljno, jih lahko prav tako shranimo zaradi obdelave vašega povpraševanja. Vaši podatki bodo tudi v agregatni in anonimizirani obliki predelani v statistične namene in uporabljeni v tej obliki za interne ali znanstvene preiskave v podjetju.

Struktura skupine Hödlmayr in namen obdelave podatkov:

podatki, ki ste jih objavili, bodo obdelani elektronsko, shranjeni in posredovani znotraj skupine Hödlmayr (glejte http://www.hoedlmayr.com/unternehmen/organisation). To je zaradi tega, da bi vaše povpraševanje lahko obdelali učinkovito in v celotni skupini. Dostop do teh podatkov prejmejo izključno upravičeni organi znotraj skupine Hödlmayr. Podatke posredujejo tretjim le z vašim soglasjem.

Z vašimi podatki ravnamo skrajno zaupno in so zaščiteni proti dostopu neupravičenih tretjih. Skupina Hödlmayr bo sprejela vse gospodarno sprejemljiva prizadevanja, da bo ščitila vaše podatke proti izgubi, nepooblaščenem dostopu in zlorabi. Skupina Hödlmayr pa ne more sprejeti garancije proti izgubi ali nezakoniti zlorabi podatkov. Soglasje kandidata/kandidatke: Če boste svoje podatke vnesli in poslali prek spletnega obrazca za povpraševanje, izjavljate, da se strinjate, da bodo vaši podatki shranjeni, obdelani in znotraj skupine Hödlmayr posredovani zaradi obdelave vašega povpraševanja.

Preklic:

vaše soglasje lahko kadar koli prekličete tu.

 

 

Stanje: december 2017