dienst1.jpg
Hödlmayr Logo
Prevzemni špediter pri šestih proizvajalcih avtomobilov
dienst2.jpg
Hödlmayr Logo
Multimodalni koncepti logistike
dienst3.jpg
Hödlmayr Logo
Celostne storitve v distribucijskem centru vozil
dienst4.jpg
Hödlmayr Logo
Dostava vozil natančno po specifikaciji stranke

Agent za končni prevzem

Hödlmayr International ponuja na področju tovarniške logistike​​​​​​​ popoln paket agenta za končni prevzem.

Šolani inšpektorji kakovosti preverjajo vozila po določenem seznamu za preverjanje. Od te točke predaje v tovarni ima Hödlmayr International odgovornost za vozilo.


Načrtovanje

Načrtovanje, upravljanje in optimiziranje logističnih potekov od konca traku proizvodne tovarne do predaje izvajalcu transporta.

Inšpekcija kakovosti, servisi

Fizični prevzem vodila neposredno na koncu proizvodne linije z optično in tehnično presojo vozila, pa vse do statične in dinamične ocene.

Upravljanje parka

Sistemsko uskladiščenje in odprema vozil iz skladišča, redni nadzor skladišča, poročanje, upravljanje zaloge

upravljanje transporta, odprema

Načrtovanje, upravljanje, organizacija in izvedba transportov s tovornimi vozili, po železnici, z ladjami.

Upravljanje uvajanja novih modelov

Projektno delo - celostno logistično upravljanje uvajanja novih modelov vozil na trg.