dienst1.jpg
Hödlmayr Logo
Prevzemni špediter pri šestih proizvajalcih avtomobilov
dienst2.jpg
Hödlmayr Logo
Multimodalni koncepti logistike
dienst3.jpg
Hödlmayr Logo
Celostne storitve v distribucijskem centru vozil
dienst4.jpg
Hödlmayr Logo
Dostava vozil natančno po specifikaciji stranke

Fleet services

Procesno usmerjeni sistemi in izdelki za vozne parke vozil

Za vozne parke uporabljene v gospodarske namene, ponuja Hödlmayr v okviru storitev fleet services procesne in sistemske rešitve po meri, ki so lahko po sistemu modulov prilagojeni konkretnim potrebam strank.

S storitvami fleet services lahko ponudimo rešitve iz različnih segmentov avtomobilske panoge.

Koristi za naše stranke so v izvajanju časovno intenzivnih pomožnih procesov in storitev - kot npr. elektronsko shranjevanje dokumentov, nevtralni kontrolni pregledi, prevzem in priprava vozil v postopku odkupa, varovanje lastniških pravic, inventure zalog, logistika vozil, registracija in odjava vozil - z zunanjimi izvajalci storitev. Hödlmayr lahko kot logist ustvari sinergije za dejavnosti na področju fleet services.

Za druge informacije stopite v stik z: Tel. +386 1 7558 400, hls.info(at)hoedlmayr.com​​​​​​​