OBVEZNOST INFORMIRANJA PO 13. IN 14 ČLENU UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (DSGVO)

1.    UVOD

Skupina Hödlmayr priznava osnovna načela varstva osebnih podatkov v Evropski uniji in ustrezno skrbi za upoštevanje merodajnih regulacijskih določil UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (DSGVO). Osebni podatki se shranjujejo, obdelujejo in posredujejo le, če obstaja ustrezna pravna podlaga (6. člen DSGVO) in se ob tem pazi na upoštevanje osnovnih načel za obdelavo podatkov (5. člen DSGVO). 

2.    IDENTITETA ODGOVORNEGA

O namenu in sredstvih obdelave osebnih podatkov odločajo družbe skupine Hödlmayr. Kot odgovorne v smislu DSGVO so družbe dosegljive tu (https://www.hoedlmayr.com/datenschutz/so-koennen-sie-uns-kontaktieren): 

Informacije o lokacijah skupine Hödlmayr kot odgovorne v smislu DSGVO, lahko prikličete tu (https://www.hoedlmayr.com/unternehmen/standorte). 

3.    NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA

Družbe skupine Hödlmayr obdelujejo osebne podatke za obdelavo naročil in izpolnitve pogodb ter izvajanju zakonskih obveznosti shranjevanja. Ob tem pa se koraki obdelave nadaljujejo tudi za izvajanje registracij in legitimiranja.

Osebne podatke shranjujejo, obdelujejo in morebiti posredujejo družbe skupine Hödlmayr na osnovi soglasja zadevnih oseb. Prednostni namen obdelave uresničevanja pogodbe predstavlja dopolnilna pravna podlaga. Ustrezno obstaja tudi upravičeno zanimanje, še posebej za posredovanje podatkov znotraj skupine Hödlmayr. 

4.    OBDELANE KATEGORIJE PODATKOV (le 14. člen DSGVO) 

Shranjeni in obdelani osebni podatki zajemajo 

 • podatke o imenu 
 • podatke o naslovu 
 • podatke za stik 
 • poklicno dejavnost 

5.    PREJEMNIKI ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE

Če to zahteva namen obdelave, se osebni podatki posredujejo podjetjem in zastopstvom skupine Hödlmayr in pogodbenim obdelovalcem znotraj Evropske unije. 

6.    POSREDOVANJE TRETJIM DRŽAVAM

Osebni podatki se v države izven Evropske unije (tretje države) posredujejo izključno družbam skupine Hödlmayr, ki imajo tam sedež z namenom obdelave naročila in izpolnitve pogodbe. Za potrebno posredovanje podatkov na družbe skupine Hödlmayr, ki imajo sedež izven Evropske unije, obstaja sklep o primernosti Evropske komisije ali ustrezna zakonska garancija o varstvu podatkov v smislu 46. člena DSGVO.

7.    TRAJANJE SHRANJEVANJA

V sorazmerju načela omejitve shranjevanja shranjuje najdlje skupine Hödlmayr osebne podatke le tako dolgo, kot to določajo zakonsko določeni roki shranjevanja. Na osnovi sorazmernih predpisov pridemo tako do osnovnega trajanja shranjevanja od 7 do 22 let od izpolnitve pogodbe oz. konca poslovnih odnosov. Ob zakonskih rokih shranjevanja se osebne podatke shranjuje najdlje za tisto časovno obdobje, ki je potrebno za izpolnitev konkretnega namena obdelave ali za uveljavljanje uresničitve ali obrambo pravnih zahtevkov, še posebej v smislu 17. člena, 3. razdelek, črka e DSGVO. 

8.    PRAVICE PRIZADETIH

Za zaščito njihovih interesov obstaja za zadevne osebe 

 • pravica do informacije 
 • pravica do popravka 
 • pravica do brisanja 
 • pravica do minimiziranja podatkov 
 • pravica do ugovora proti obdelavi 
 • pravica do prenosljivosti podatkov 
 • pravica do sporočanja popravka/brisanja, če je mogoče ter 
 • pravica do človeškega preverjanja popolnoma avtomatiziranih odločitev 

9.    MOŽNOST PREKLICA SOGLASJA

Zadevne osebe imajo pravico, da kadar koli prekličejo svoje soglasje za posamezne ali vse dejavnosti obdelave. Obdelava, ki je potekala do preklica, pa ostane zaradi preklica nedotaknjena. 

10.    PRAVICA DO PRITOŽBE PRI PRITOŽBENEM ORGANU

Če zadevna oseba meni, da obdelava njenih osebnih podatkov krši predpise DSGVO, ima pravico do pritožbe pri avstrijskem uradu za varstvo podatkov ter pri vsakem drugem nacionalnem nadzornem uradu države, članice Evropske unije. 

11.    VIR OBDELANIH PODATKOV (le 14. člen DSGVO)

Če osebne podatke ni sporočila zadevna oseba, izhajajo obdelani osebni podatki iz javno dostopnih virov, npr. iz javnih registrov (matične knjige podjetja, zemljiška knjiga) oz. podatkovnih baz in virov, do katerih lahko dostopate po spletu, ali pa imajo nosilci pravic pravico, da podatke posredujejo Hödlmayr International.


12.    POTREBNOST ZAGOTAVLJANJA PODATKOV (le 13. člen DSGVO)

Za sklenitev pogodb s skupino Hödlmayr ter ustrezno obdelavo naročila mora zadevna oseba zagotoviti osebne podatke. Tudi registracija in legitimiranje domnevajo zagotavljanje osebnih podatkov. 

Če osebni podatki niso zagotovljeni, lahko to pomeni nezmožnost sklenitve pogodbe, neizvedljivost naročil ali prekinitev registracij in legitimiranja.