Upravljanje zaščite podatkov podjetja Hödlmayr International pri prijavi na delovno mesto

Osebni in občutljivi podatki: 

Podatki, še posebej ime, naslov, datum rojstva, akademski naziv, telefonska številka, e-poštni naslov, podatki o šolskih in univerzitetnih spričevalih (»osebni podatki«) ter preneseni dokumenti, kot so življenjepis, pisma, spričevala, fotografije za prijavo itd., ki ste jih vnesli ob prijavi za delovno mesto, bomo obravnavali v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov). Opozarjamo, da zaradi prijave na razpis ni potrebno objaviti občutljivih podatkov (podatkov o rasnem in etničnem poreklu, političnem in verskem ali filozofskem prepričanju, pripadnosti sindikatom, zdravju ali spolnem življenju). Če takšne podatke objavite sami od sebe in prostovoljno, jih lahko zaradi prijave na razpis prav tako shranimo. Vaši podatki bodo tudi v agregatni in anonimizirani obliki predelani v statistične namene in uporabljeni v tej obliki za interne ali znanstvene preiskave v podjetju. 

Struktura skupine Hödlmayr in namen obdelave podatkov:

Podatki, ki ste jih objavili, bodo obdelani elektronsko, shranjeni in posredovani znotraj skupine Hödlmayr (glejte www.hoedlmayr.com/unternehmen/organisation). To pa zaradi tega, da bo vaša prijava na delovno mesto lahko učinkovito in po celotni skupini ocenjena s ciljem možne zaposlitve. To velja tudi po koncu postopka prijave na delovno mesto za vnos v naše evidence. Dostop do teh podatkov prejmejo izključno upravičeni organi znotraj skupine Hödlmayr. Podatke posredujejo tretjim le z vašim soglasjem. Z vašimi podatki ravnamo skrajno zaupno in so zaščiteni proti dostopu neupravičenih tretjih. Skupina Hödlmayr bo sprejela vsa gospodarno sprejemljiva prizadevanja, da bo ščitila vaše podatke proti izgubi, nepooblaščenem dostopu in zlorabi. Skupina Hödlmayr pa ne more sprejeti garancije proti izgubi ali nezakoniti zlorabi podatkov. 

Soglasje kandidata/kandidatke: 

Če boste svoje podatke objavili zaradi vaše prijave na delovno mesto, izjavljate, da se strinjate, da bodo vaši podatki shranjeni, obdelani in znotraj skupine Hödlmayr posredovani zaradi obdelave vaše prijave na delovno mesto.

Preklic:

Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete tu

Stanje: december 2017