Upravljanje zaščite podatkov podjetja Hödlmayr International pri spletnem povpraševanju

Osebni in občutljivi podatki:

Podatki, vnešeni za vaše povpraševanje, še posebej ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov itd. bodo obravnavani v skladu z določili UREDBE (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov). Če takšne podatke objavite sami in prostovoljno, jih lahko prav tako shranimo zaradi obdelave vašega povpraševanja. Vaši podatki bodo tudi v agregatni in anonimizirani obliki procesirani za statistične namene in uporabljeni v tej obliki za interne ali znanstvene raziskave v podjetju. 

Struktura skupine Hödlmayr in namen obdelave podatkov:

Podatki, ki ste jih objavili, bodo obdelani elektronsko, shranjeni in posredovani znotraj skupine Hödlmayr (glejte www.hoedlmayr.com/unternehmen/organisation). To je zaradi tega, da bi vaše povpraševanje lahko obdelali učinkovito in v celotni skupini. Dostop do teh podatkov prejmejo izključno upravičeni organi znotraj skupine Hödlmayr. Podatke posredujejo tretjim le z vašim soglasjem. Z vašimi podatki ravnamo skrajno zaupno in so zaščiteni proti dostopu neupravičenih tretjih. Skupina Hödlmayr bo sprejela vse gospodarno sprejemljiva prizadevanja, da bo ščitila vaše podatke proti izgubi, nepooblaščenem dostopu in zlorabi. Skupina Hödlmayr pa ne more sprejeti garancije proti izgubi ali nezakoniti zlorabi podatkov. 

Soglasje kandidata/kandidatke:

Če boste svoje podatke objavili zaradi svojega povpraševanja, izjavljate, da se strinjate, da bodo vaši podatki shranjeni, obdelani in znotraj skupine Hödlmayr posredovani zaradi obdelave vašega povpraševanja.

Preklic:

svoje soglasje lahko kadar koli prekličete tu

Stanje: november 2020