A Hödlmayr International pályázati adatvédelmi rendelkezései

Személyes és érzékeny adatok: 

A jelentkezése folyamán megadott adatait, különös tekintettel névre, címre, születési dátumra, tudományos fokozatra, telefonszámra, e-mail címre, iskolai végzettségre vonatkozó adatokra („személyes adatok”), valamint az Ön által továbbított dokumentumokra, pl. önéletrajz, kísérőlevél, bizonyítványok, pályázati fotó, stb., a jelentkezés folyamán a 2016/679 (EU) RENDELET (adatvédelmi alapszabály) előírásai szerint kezeljük.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem szükséges érzékeny adatokat (faji és etnikai hovatartozást, politikai beállítottságot, vallási vagy filozófiai meggyőződést, szakszervezeti tagságot, egészséget vagy szexuális életet érintő adatok) megadnia a jelentkezés során. Ha ilyen adatokat ad meg kérés nélkül, önkéntesen, akkor ezeket is tárolhatjuk a jelentkezésének lebonyolítása céljából. 
Adatait összegyűjtött és anonim formában dolgozzuk fel statisztikai célzattal, és ilyen formában vállalaton belüli vagy tudományos kutatásokra alkalmazzuk őket. 

A Hödlmayr Csoport szerkezete és az adatfeldolgozás célja:

Az Ön által megadott adatokat a Hödlmayr-Csoporton belül (lásd http://www.hoedlmayr.com/unternehmen/organisation) dolgozzuk fel, tároljuk és továbbítjuk elektronikus formában. Ennek célja, hogy jelentkezését hatékonyan tudjuk kiértékelni a teljes Hödlmayr-Csoporton belül azért, hogy foglalkoztatni tudjuk Önt. Mindez érvényes a nyilvántartásba vételre is a jelentkezési folyamat lezárta után. Ezekhez az adatokhoz kizárólag a Hödlmayr-Csoporton belüli feljogosított szervek férnek hozzá. Az adatait csak az Ön hozzájárulásával adjuk tovább Harmadik fél részére.
Adatait szigorú bizalommal kezeljük, és óvjuk jogosulatlan Harmadik fél általi hozzáférés ellen. A Hödlmayr-Csoport minden lehetséges erőfeszítést megtesz azért, hogy óvja az Ön adatait adatvesztés, illetéktelen hozzáférés és visszaélés ellen. A Hödlmayr-Csoport azonban nem tudja garantálni, hogy adatai nem vesznek el vagy jogellenesen nem élnek velük vissza. 

A jelentkező jóváhagyása: 

Amennyiben a jelentkezés folyamán megadja adatait, beleegyezik abba, hogy adatait tároljuk, feldolgozzuk és továbbítsuk a Hödlmayr-Csoporton belül a jelentkezése lebonyolítása céljából.

Visszavonás:

Beleegyezését bármikor visszavonhatja itt írásban. 


Utolsó frissítés: 2017. december