Hödlmayr News

HOSPODÁŘSKÁ CENA HERMES 2020: HÖDLMAYR SÁZÍ NA „BEZPEČNOST V PRVNÍ ŘADĚ“

V rámci galavečera „Rakouského dopravního a logistického průmyslu“ získala společnost Hödlmayr International AG ocenění HERMES.Wirtschafts.Preis 2020 v kategorii „Bezpečnost“. Slavnostní předávání cen se konalo v pátek 9. října ve vídeňském Hofburgu.

Bezpečnost je ve skupině Hödlmayr považována za komplexní téma. Především nakládka a vykládka speciálních transportérů na vozidla je složitý úkol, který vyžaduje speciální znalosti a mimořádnou opatrnost. Předpoklad je tedy jasný: Být důsledně vždy ještě o kousek lepší. Středobodem veškerých snah jsou piloti silnic firmy Hödlmayr.

Angažovanost v tomto odvětví

Jako významný evropský hráč považuje skupina Hödlmayr za důležitý úkol prosazovat v tomto odvětví vysoké bezpečnostní standardy a aktivně pomáhat utvářet nezbytná zlepšení. Společnost je již dva roky zapojena do dvou pracovních skupin zaměřujících se na téma „Zdraví a bezpečnost“ v rámci ECG (Asociace evropské logistiky vozidel).

Souhra různých opatření vedla v loňském roce k 30 % snížení počtu pracovních úrazů. V rámci ECG již můžeme zaznamenat následující výsledky: Jedním z výstupů je v současné době příručka, která osvětluje bezpečnost s ohledem na celý proces nakládky a vykládky a slouží jako jasné doporučení pro celé odvětví. Pomocí formuláře pro posouzení rizik jsou podrobněji zkoumány modely jednotlivých renomovaných výrobců automobilových transportérů. Cílem je identifikovat možná riziková místa na nákladním voze pomocí standardizovaných postupů a předat je dále výrobci.

 

© feelimage/ Matern