unternehmen1.jpg
Hödlmayr Logo
VÍTEJTE - myslete pozitivně

Týmová kultura

unternehmen2.jpg
Hödlmayr Logo
Důvěřujte a omlouvejte

Týmová kultura

unternehmen3.jpg
Hödlmayr Logo
Motivujte sebe i ostatní

Týmová kultura

unternehmen4.jpg
Hödlmayr Logo
Myslete a jednejte inovativně

Týmová kultura

Kodex chování

Mezinárodní činnost skupiny Hödlmayr je podmíněna zohledňováním různých společenských, politických a právních rámcových podmínek. Porušení těchto rámcových podmínek, zejména těch, které jsou v rozporu s právním řádem země, může společnosti způsobit značné finanční nevýhody a trvale poškodit dobré jméno koncernu.

Kodex chování a protikorupční směrnice obsahují všechny standardy pro ty centrální tematické oblasti, v nichž se očekává chování v souladu s předpisy. Zároveň popisují řešení jejich porušení. Kodex a směrnice tvoří základ morálně, eticky a právně dobrého způsobu chování v celém koncernu a mají za cíl podporovat naše zaměstnance při odpovědném plnění jejich funkcí.