unternehmen1.jpg
Hödlmayr Logo
VÍTEJTE - myslete pozitivně

Týmová kultura

unternehmen2.jpg
Hödlmayr Logo
Důvěřujte a omlouvejte

Týmová kultura

unternehmen3.jpg
Hödlmayr Logo
Motivujte sebe i ostatní

Týmová kultura

unternehmen4.jpg
Hödlmayr Logo
Myslete a jednejte inovativně

Týmová kultura

Go green – go Hödlmayr

Člověk je středobodem našich aktivit – people in logistics. Jednostranná fixace na ochranu přírody bez zahrnutí ekonomických a sociálních aspektů by tento požadavek nesplnila. Komplexním způsobem uvažovaní napříč všemi procesy usilujeme o cíl udržitelného rozvoje.

Růst pro nás znamená především kvalitativní růst s efektivním využitím a inteligentním propojením všech způsobů dopravy. Tyto zásady vedou a formují jednání všech zaměstnanců společnosti Hödlmayr a přispívají k neustálému zlepšování standardů kvality a životního prostředí skupiny.

Společnost Hödlmayr na základě ekologických kritérií optimalizuje dodavatelský řetězec pomocí projektů. Mezi tyto projekty patří např. elektrické napájení fotovoltaikami, optimalizace logistiky zamezením přeprav naprázdno, průběžné školení řidičů v oblasti ekologie, investice do nákladních vozů s nízkým stupněm znečištění, zapojení ekologicky šetrných způsobů dopravy jako je vlaková nebo lodní doprava.

 

Každý dnes mluví o tématu udržitelnosti. Ale my o něm nejenom mluvíme, my také konáme.
Proto s radostí oznamujeme, že nás zaměstnanec, pan Markus Formann, je nyní certifikovaným zástupcem CSR a Udržitelnosti. Certifikát byl udělen společností TÜV Rakousko.


“Naše strategie udržitelnosti zohledňuje požadavky našich zúčastněných stran, jako jsou zákazníci, banky a zaměstnanci, a také zohledňuje ambiciózní cíle zelené dohody EU. Naše cíle a činnosti v oblasti udržitelnosti jsou s těmito požadavky sladěny, důsledně sledovány a transparentní formou komunikovány, “říká Formann.