Hödlmayr International – informace ohledně pandemie koronaviru

V současné době čelíme celosvětové jedinečné situaci a výzvě. Političtí představitelé proto stanovili komplexní balíčky opatření k potlačení koronavirové krize. Tato opatření výrazně omezují soukromý i profesní život, ale jsou podle našeho názoru nevyhnutelná.

Tento vývoj má samozřejmě také závažné důsledky pro naši společnost, jejíž dlouhodobé důsledky nelze z dnešního pohledu odhadnout. Nákladní doprava se v Evropě stále udržuje, objemy nákladní dopravy se však výrazně snížily. Přepravy jsou v současné době ztíženy kvůli omezenému přístupu do přístavů, omezením mezinárodní železniční dopravy a dlouhým čekacím dobám na hranicích.

Společnost Hödlmayr se bude snažit, jak jen to bude možné, dostát svým závazkům vůči zákazníkům a tím se podílet na udržení výrobních a dodavatelských řetězců. Jsme neustále v úzkém kontaktu s našimi zákazníky.

Zároveň chceme, aby riziko pro naše zaměstnance bylo co nejnižší. Podnikli jsme rozsáhlá preventivní opatření k ochraně zaměstnanců. Podle aktuálních dostupných informací dosud není v rámci organizace Hödlmayr žádný případ onemocnění COVID-19. Každý zaměstnanec, který je vybaven mobilními zařízeními, vykonává své pracovní úkoly, pokud je to možné, z domova – na „homeofficu“. Dostupnost pro naše zákazníky tím není omezena. Přesto Vás žádáme pochopení, pokud komunikace nebo vyřizování poptávek trvá o něco déle než obvykle. Manažerský tým Hödlmayr je v neustálém kontaktu se zaměstnanci, aby mohl hodnotit současnou situaci a byl schopen rychle rozhodovat. Jako mezinárodní skupina společností přizpůsobujeme opatření místním požadavkům příslušného státu. Aktuální informace o regionálním vývoji naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_de 

Ze současného pohledu na věc lze předpokládat, že tato mimořádná situace nebude zvládnutelná v krátkodobém horizontu. Budeme Vás proto nadále informovat o vývoji v naší společnosti prostřednictvím sekce novinek na našem webu.

 

Přejeme Vám hodně zdraví a mnoho sil při překonávání této krize 

Představenstvo společnosti Hödlmayr International AG 

Johannes Hödlmayr, Andreas Schilde, Martin Wilflingseder

 

Prosím vezměte na vědomí doporučení, jak se chovat a chraňte tak sebe i ostatní.

Ochranná opatření proti koronaviru (COVID-19)

• Často si myjte ruce! Ruce pravidelně a důkladně čistěte mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.

• Udržujte odstup! Dodržujte odstup nejméně jeden metr mezi sebou a dalšími osobami, které kýchají nebo kašlou.

• Nedotýkejte se očí, nosu a úst! Viry mohou ulpět na rukách a šířit virus na obličeji!

• Dbejte na hygienu dýchání! Při kašlání nebo kýchání si ústa a nos zakrývejte paží nebo kapesníkem a okamžitě jej zlikvidujte.