Hödlmayr v Belgii slaví 30 let existence

Rok 2020 znamená 30leté výročí Hödlmayr Belgien Logistics.

V roce 1990 se naskytla velká příležitost. Největší belgický přepravce vozidel HN Autotransport NV již nebyl schopen dále poskytovat investice a zdroje na vývoj nových technologií, které jsou tak potřebné pro zdravou expanzi na trhu. Dne 5. března 1990 převzal Hödlmayr 100% podíl v dopravní společnosti a vstoupil tak do Evropské unie. Umístění společnosti v Tongerenu je díky blízkosti významných obchodních přístavů v Belgii a Nizozemsku po strategické stránce perfektní. Společnost Hödlmayr investovala ve velkém. Jen dva roky po převzetí zaměstnával podnik více než 200 zaměstnanců. Na cestách místní a dálkové dopravy je více než 100 moderních transportérů vozidel. Hödlmayr Logistics Belgien disponuje kapacitou 9 500 parkovacích míst a průměrným vytížením více než 70 %. Polovina hlavní skladovací plochy, 66 000 m², je pokryta solárními panely. Solární park přispívá k ekologičtějšímu prostředí a poskytuje zelenou energii více než 1200 rodinám v regionu.  Pobočka vygenerovala v roce 2019 obrat 47 milionů euro. Belgie chce v roce 2020 i nadále zanechávat výraznou stopu u na trhu s ojetými vozy.