presse5.jpg
Hödlmayr Logo
Věděli jste, že společnost Hödlmayr International

disponuje skladovacími plochami, jejichž celková plocha odpovídá ca 200 fotbalovým hřištím?

presse1.jpg
Hödlmayr Logo
Věděli jste, že se ve společnosti Hödlmayr International

mluví více než 25 jazyky?

presse2.jpg
Hödlmayr Logo
Věděli jste, že společnost Hödlmayr International

přepravuje již 115 000 vozidel po železnici?

presse4.jpg
Hödlmayr Logo
Věděli jste, že společnost Hödlmayr International

vyrábí elektřinu vlastními vodními elektrárnami a fotovoltaickými zařízeními?

Duben 2019: Rekordní obrat společnosti Hödlmayr: Expert na logistiku vozidel rozšiřuje postavení na trhu

K 65. výročí existence: Hödlmayr slaví s rekordním obratem 

Rok 2018 se do podnikové historie experta na logistiku vozidel z hornorakouské části Mühlviertler zapíše jako speciální. U příležitosti 65. výročí existence, které se letos slaví, může vedení ohlásit rekordní obrat ve výši 285 milionů EUR. To odpovídá nárůstu 5,5 procent oproti předchozímu roku. 

„Ve srovnání s rokem 2015 jsme tedy zaznamenali nárůst téměř 20 procent – a to v jakémkoli jen ne jednoduchém tržním prostředí,“ zdůrazňuje hrdě Johannes Hödlmayr. Pro CEO společnosti je tento mimořádný výkon výsledkem několika faktorů, ale zejména zásluhou všech zaměstnanců. „Učinili jsme některá důležitá strategická rozhodnutí na úrovni řízení, která z nás jako z čistě dopravní společnosti učinila důležitého partnera v oblasti automotive. V konečném důsledku je však rozhodujícím rozdílem na trhu angažovanost a know-how našich zaměstnanců.“ 
V minulém hospodářském roce zaměstnávala společnost Hödlmayr v 16 zemích téměř 1900 lidí – i to je nejvyšší stav v historii společnosti. V roce 2018 bylo pomocí téměř 800 vlastních speciálních tahačů vozidel, 200 nákladních vozů od subdodavatelů a až dvanácti blokových vlakových systémů nasazených po celé Evropě přepraveno přibližně 1,75 milionu vozidel. Díky pozici releasingového agenta u šesti výrobců automobilů byli zaměstnanci společnosti Hödlmayr navíc zodpovědní za kontrolu kvality téměř jednoho milionu nových vozidel. 

 

Navzdory prosperující ekonomice: Rok s překvapivými turbulencemi

Hospodářský boom měl samozřejmě přímý dopad na prodej nových vozidel a tím i na související služby. O jednoduchých rámcových podmínkách však Hödlmayr mluvit nechce: „Kromě přetrvávajícího problému s nedostatkem řidičů přinesl i rok 2018 turbulence, se kterými jsme dopředu nepočítali.“ Zavedení nové přísnější emisní normy WLTP v září 2018 vedlo k významnému snížení objemu dodávek. „Mnoho výrobců proto muselo přeprogramovat software ve svých vozidlech. Kromě toho docházelo k dlouhým čekacím dobám na těch několika málo existujících testovacích stanicích, takže mnoho nových modelů nebylo možné uvolnit“, vysvětluje člen představenstva. Dopady pro společnost byly vesměs udržitelné: Zatímco společnost fungovala téměř na kapacitní hranici až do srpna, byla schopnost plánovat v posledním čtvrtletí roku zcela ztracena. Hödlmayr: „Právě v branži logistiky to samozřejmě není žádoucím stavem. Často jsme museli v krátké době vyplňovat mezery v knize zakázek.“ 


Jedním z důvodů, proč dokázala společnost Hödlmayr na trhu uspět, byla rozsáhlá zakázka od nového zákazníka Jaguar / Landrover v Grazu. Experti z hornorakouské oblasti Mühlviertler tak byli pověřeni dodáním 62 000 nových vozů. Celkový objem zakázek Jaguar / Landrover v loňském roce činil přibližně 12 milionů EUR. Hödlmayr: „Velmi nás těší, že se nám podařilo tohoto prestižního zákazníka přesvědčit našimi koncepty.“ 

 

Elektromobily představují nové výzvy: Nezbytné investice do infrastruktury a školení 

Neustále narůstající počet elektromobilů je zřetelný i u společnosti Hödlmayr. Mimo elektrické modely značky Jaguar je hornorakouská společnost nově odpovědná i za logistiku značky Tesla (objem zakázek kolem 6,5 milionu EUR ročně). Celkem bylo v minulém hospodářském roce přepraveno téměř 50 000 elektromobilů. Tento počet má rostoucí tendenci. Manipulace s elektromobily je pro tým Hödlmayr spojena novými výzvami. Pro zaměstnance, kteří jsou denně činní v této oblasti, jsou tak nutná školení a vzdělávání především v oblasti baterií. To zahrnuje nejen zacházení s poškozenými bateriemi, ale také odborné hašení možných požárů. 

Elektromobily vyžadují další investice i v oblasti transportérů vozidel. Tyto investice jsou nezbytné především kvůli výrazně vyšší hmotnosti každého vozidla – až 2,5 tuny. „Naši flotilu musíme postupně přestavět na silnější vozidla. Jen v roce 2018 jsme již zakoupili přibližně 50 nových vozidel, která splňují tyto požadavky,“ zdůrazňuje Hödlmayr. Představenstvo rovněž považuje tyto investice za dobrou příležitost pro další posilování postavení společnosti na trhu. „Potřebná silnější nákladní vozidla jsou samozřejmě spojeny s vyššími investicemi, které si mnoho malých konkurenčních firem na trhu v současné době nemůže dovolit. Vzniká tak vysoká překážka pro vstup na trh, ze které samozřejmě profitujeme.“ 

 

Nastavení kurzu v jubilejním roce 3. generace nastupuje do společnosti

V současném finančním roce očekává vedení společnosti Hödlmayr výrazné zpomalení konjunktury a s tím spojený pokles prodejů nových vozidel. „To samozřejmě ovlivní i situaci našich zakázek. Navzdory již nyní dobrému základnímu vytížení bychom považovali za úspěch, kdyby se nám podařila udržet rekordní čísla z roku 2018,“ zdůrazňuje CEO. Zejména proto, že společnost Hödlmayr i letos očekává turbulentní vývoj trhu z důvodu na podzim zaváděné nové metody měření emisí RDE. „Zde můžeme určitě využít zkušeností z předchozího roku a odpovídajícím způsobem se na situaci připravit,“ vysvětluje Hödlmayr. 

V každém případě bude tento rok znamenat stanovení kurzu další historie společnosti. Spolu s Johannesem-Alexanderem Hödlmayrem je od začátku roku v operativním podnikání činná třetí generace rodiny. 27letý syn současného CEO, který v roce 2014 úspěšně získal bakalářský titul v oboru „Logistika a dopravní management“, dosud sbíral potřebné praktické zkušenosti ve společnostech Unitcargo a Hermes Logistik. Nyní se v rámci rok a půl trvajícího interního vzdělávacího programu připravuje na svou budoucí činnost.