presse5.jpg
Hödlmayr Logo
Věděli jste, že společnost Hödlmayr International

disponuje skladovacími plochami, jejichž celková plocha odpovídá ca 200 fotbalovým hřištím?

presse1.jpg
Hödlmayr Logo
Věděli jste, že se ve společnosti Hödlmayr International

mluví více než 25 jazyky?

presse2.jpg
Hödlmayr Logo
Věděli jste, že společnost Hödlmayr International

přepravuje již 115 000 vozidel po železnici?

presse4.jpg
Hödlmayr Logo
Věděli jste, že společnost Hödlmayr International

vyrábí elektřinu vlastními vodními elektrárnami a fotovoltaickými zařízeními?

Hödlmayr International – informace ohledně pandemie koronaviru

V současné době čelíme celosvětové jedinečné situaci a výzvě. Političtí představitelé proto stanovili komplexní balíčky opatření k potlačení koronavirové krize. Tato opatření výrazně omezují soukromý i profesní život, ale jsou podle našeho názoru nevyhnutelná.

Tento vývoj má samozřejmě také závažné důsledky pro naši společnost, jejíž dlouhodobé důsledky nelze z dnešního pohledu odhadnout. Nákladní doprava se v Evropě stále udržuje, objemy nákladní dopravy se však výrazně snížily. Přepravy jsou v současné době ztíženy kvůli omezenému přístupu do přístavů, omezením mezinárodní železniční dopravy a dlouhým čekacím dobám na hranicích.

Společnost Hödlmayr se bude snažit, jak jen to bude možné, dostát svým závazkům vůči zákazníkům a tím se podílet na udržení výrobních a dodavatelských řetězců. Jsme neustále v úzkém kontaktu s našimi zákazníky.

Zároveň chceme, aby riziko pro naše zaměstnance bylo co nejnižší. Podnikli jsme rozsáhlá preventivní opatření k ochraně zaměstnanců. Podle aktuálních dostupných informací dosud není v rámci organizace Hödlmayr žádný případ onemocnění COVID-19. Každý zaměstnanec, který je vybaven mobilními zařízeními, vykonává své pracovní úkoly, pokud je to možné, z domova – na „homeofficu“. Dostupnost pro naše zákazníky tím není omezena. Přesto Vás žádáme pochopení, pokud komunikace nebo vyřizování poptávek trvá o něco déle než obvykle. Manažerský tým Hödlmayr je v neustálém kontaktu se zaměstnanci, aby mohl hodnotit současnou situaci a byl schopen rychle rozhodovat. Jako mezinárodní skupina společností přizpůsobujeme opatření místním požadavkům příslušného státu. Aktuální informace o regionálním vývoji naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_de 

Ze současného pohledu na věc lze předpokládat, že tato mimořádná situace nebude zvládnutelná v krátkodobém horizontu. Budeme Vás proto nadále informovat o vývoji v naší společnosti prostřednictvím sekce novinek na našem webu.

 

Přejeme Vám hodně zdraví a mnoho sil při překonávání této krize 

Představenstvo společnosti Hödlmayr International AG 

Johannes Hödlmayr, Andreas Schilde, Martin Wilflingseder

 

Prosím vezměte na vědomí doporučení, jak se chovat a chraňte tak sebe i ostatní.

Ochranná opatření proti koronaviru (COVID-19)

• Často si myjte ruce! Ruce pravidelně a důkladně čistěte mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.

• Udržujte odstup! Dodržujte odstup nejméně jeden metr mezi sebou a dalšími osobami, které kýchají nebo kašlou.

• Nedotýkejte se očí, nosu a úst! Viry mohou ulpět na rukách a šířit virus na obličeji!

• Dbejte na hygienu dýchání! Při kašlání nebo kýchání si ústa a nos zakrývejte paží nebo kapesníkem a okamžitě jej zlikvidujte.