Zásady ochrany osobních údajů – online poptávky Hödlmayr International

Osobní a citlivé údaje:

S údaji, které jste zadali v online poptávkovém formuláři, jako je především jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd. bude během Vaší poptávky nakládáno v souladu s ustanoveními  NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud sami od sebe a dobrovolně sdělíte další údaje, mohou být tyto údaje rovněž ukládány za účelem zpracování poptávky. Vaše údaje jsou rovněž zpracovávány v agregované a anonymizované podobě pro statistické účely a použity v této podobě pro interní nebo vědecké průzkumy společnosti.

Struktura skupiny Hödlmayr a účel zpracování dat:

Vámi poskytnuté údaje budou v rámci skupiny Hödlmayr (viz http://www.hoedlmayr.com/unternehmen/organisation) elektronicky zpracovávány, ukládány a předávány. To slouží k tomu, aby Vaše poptávka mohla být zpracována efektivně a napříč skupinou. K těmto údajům mají přístup pouze oprávněné subjekty v rámci skupiny Hödlmayr. Poskytnutí třetím stranám bude provedeno pouze s Vaším souhlasem.

S Vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně a budou chráněna proti přístupu neoprávněných třetích stran. Skupina Hödlmayr vyvine veškeré ekonomicky přiměřené úsilí na ochranu Vašich údajů před ztrátou, neoprávněným přístupem a zneužitím. Skupina Hödlmayr však nemůže garantovat, že nedojde ke ztrátě údajů nebo nezákonnému zneužití. Souhlas uchazeče/uchazečky: Pokud zadáte a odešlete údaje prostřednictvím online poptávkového formuláře, udělujete tak souhlas s uložením, zpracováním a předáváním Vašich údajů za účelem zpracování Vaší poptávky v rámci skupiny Hödlmayr.

Odvolání:

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat zde.

 

 

Stav: Prosinec 2017