dienst1.jpg
Hödlmayr Logo
Přímý speditér pro šest výrobců automobilů
dienst2.jpg
Hödlmayr Logo
Multimodální koncepty logistiky
dienst3.jpg
Hödlmayr Logo
Kompletní servis v distribučním centru vozidel
dienst4.jpg
Hödlmayr Logo
Přistavení vozidla přesně podle specifikací zákazníka

Skladování

  • Osvětlené a zpevněné parkovací plochy (pro ca 75 000 vozidel)
  • 24 hodinová strážní služba
  • Celní sklad
  • Tankování 
  • Údržbová opatření skladovaných vozidel jako např. dobíjení baterií, kontrola ochranných fólií nebo výměna oleje 
  • Skladovací haly pro vysoce hodnotná vozidla
  • Hlášení o naskladnění a vyskladnění vozidla probíhá automaticky prostřednictvím navázání na zákaznické IT systémy.